banner-image

Zajednička poljoprivredna politika: Nova ZPP, nova EU CAP mreža!

U četvrtak, 6. oktobra, biće pokrenuta Evropska CAP mreža u prisustvu komesara za poljoprivredu Januša Vojčehovskog.

Tokom celodnevnog događaja u Briselu, zvanično pokretanje Evropske CAP (The Common Agricultural Policy) mreže okupiće oko 400 učesnika. Najpre će biti dodeljena nagrada Rural Inspiration Avards nakon čega će uslediti pokretanje mreža. Radne sesije, mogućnosti umrežavanja i međusobne razmene će upotpuniti dnevni red.

Nova Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) zvanično je usvojena 2. decembra 2021. Novi ZPP 2023-2027, koji treba da počne 1. januara 2023., utire put pravednijoj, zelenijoj politici, poručuju iz Evropske komisije. Novo zakonodavstvo će biti ključno za osiguranje budućnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i za postizanje ciljeva Evropskog zelenog dogovora.

EU CAP mreža će spojiti dve trenutne ruralne mreže na nivou EU (ENRD i EIP-AGRI), dovodeći sve postojeće i nove zainteresovane strane u CAP pod jednu mrežu na nivou EU. Nadovezujući se na dobra iskustva iz prošlosti za postizanje ciljeva nove ZPP, EU CAP mreža će podržati implementaciju strateških planova ZPP, podstaći razmenu znanja, saradnju i inovacije širom ruralne Evrope, doprinoseći rešavanju ekoloških, društvenih i ekonomskih izazova sa kojom se suočava evropska poljoprivreda.

Kroz umrežavanje između nacionalnih vlasti, nevladinih organizacija, farmera i šumara, istraživača i evaluatora politika, EU CAP mreža će podržati sve aspekte implementacije nove ZPP.

S. K.