banner-image

Voćari oprez: Rezidba voća čest uzrok širenja bakterioza

Većina zasada krušaka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi starenja i opadanja lišća, 50% lišća je obezbojeno (BBCH 95), dok se neke zimske sorte (Kiferov sejanac) nalaze u fenofazi  plodovi su zreli za berbu (BBCH 87), objavila je Prognozno-izveštajna služba (PIS).

Vizuelnim pregledom pojedinih zasada uočeno je prisustvo biljaka sa simptomima bakteriozne pegavosti i uvelosti zeljastih biljaka i rak-rana i bakterioznog izumiranja voća (Pseudomonas syringe pv. syringe).

Simptomi su prisutni na cvetovima u vidu sušenja, a najkarakkterističniji simptom je pucanje i izumiranje kore i nekroza ksilema.

Uskoro voćare očekuje jedna od glavnih pomotehničkih mera, rezidba voća. Upravo rezidba je jedan od načina širenja bolesti sa obolelih na zdrave biljke i smatra se da je ovaj način širenja patogena u 50-70% slučajeva. Na mestu ostvarene infekcije, formira se rak-rana. Infekcija se širi dublje, izazivajući nekrozu ksilema, postepeno dovodeći do nekroze velikih grana i debala.

Tokom rezidbe, preporučuje se redovna dezinfekcija pribora i alata (makaze, testere) nekim od dezinfekcionih sredstava (varikina, kalijum permaganat, alkohol, neka sredstva na bazi hlora).

Orezane zaražene grane potrebno je izneti sa parcele i spaliti.