banner-image

Zbog kašnjenja u isplatama IPARD podsticaja u 2021. gubitak od 3,7 miliona evra

Srbija ima određeni nivo pripremljenosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Neki napredak je postignut, posebno kroz donošenje izmena i dopuna Zakona o poljoprivredi u novembra 2021, poboljšanje efikasnosti obrade IPARD aplikacija, kao i blagovremeno dostavljanje IPARD III programa za period 2021-2027, navodi se u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, vezano za Poglavlje 11 – poljoprivredu i ruralni razvoj.

Naglašava se da Zajednička poljoprivredna politika EU (ZPP) podržava poljoprivrednike i ruralni razvoj. Ovo zahteva jaki sistemi upravljanja i kontrole. Postoje i zajednička pravila EU za politiku kvaliteta i organsku poljoprivredu.

Kako je poručeno iz Brisela, Srbija bi u narednoj godini posebno trebalo da:

→ preduzme mere za poboljšanje implementacije i izbegavanje daljeg gubitka sredstava IPARD II;
→ obezbedi nesmetan prenos poverenih IPARD mera na period 2021-2027. i pripremiti nove mere za poverenje;
→ ažurira i nastavi s implementacijom akcionog plana za usklađivanje sa tekovinama  EU poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Što se tiče horizontalnih pitanja, sporno je usvajanje sledećeg nacionalnog programa za poljoprivredu i
ruralni razvoj za period 2022-2024. Potrebno je obezbediti njegovu komplementarnost sa IPARD-om III, navodi se u izveštaju. Revizija i ažuriranje akcionog plana za usklađivanje sa pravnom tekovinom EU o poljoprivredi i ruralnom razvoju trebalo bi da budu finalizovane u toku 2022.

Hitno završiti digitalizaciju i početi sa elektronskom obradom zahteva 

Srbija treba da ubrza uspostavljanje integrisane administracije i kontrole sistem (IACS), i prelazak sa ručne na elektronsku obradu zahteva za pomoć. Nabavka softvera za sistem identifikacije zemljišnih parcela (LPIS) – što je preduslov za početak IPA 2021. projekta (prva faza uspostavljanja IACS), treba da se završi bez daljih odlaganja.

U izveštaju se primećuje da je uspostavljena mreža računovodstvenih podataka (FADN), ali veličina uzorka nije dovoljna i kvalitet podatka treba dodatno poboljšati da bi oni bili u potpunosti reprezentativni.

U oblasti zajedničke organizacije tržišta (CMO), nakon usvajanja okvira zakona u junu 2021. godine doneta je odluka o listi poljoprivrednih proizvoda pod tržišnom regulacijom. Ostaje nam kao zadatak i implementacija zakona u oblasti marketinških standarda i javnih i privatnih organizacija skladištenja.

Zaposliti još 99 ljudi u IPARD agenciji

Što se tiče ruralnog razvoja, Srbiji su povereni poslovi izvršenja budžeta za četiri mere u okviru IPARD II programa, međutim implementacija „Tehničke mera pomoći“ je još uvek u toku. Kašnjenja u isplatama po IPARD II programu u 2021. rezultiralo je gubitkom od 3,7 miliona evra IPARD sredstava, uz značajan rizik od daljih gubitaka u 2022. i 2023.

-Važno je da Srbija u potpunosti sprovede svoj akcioni plan za bolju apsorpcija sredstava. Ostalo je još 99 slobodnih pozicija od 232 radna mesta koja su predviđena za IPARD u okviru Uprave za agrarna plaćanja (IPARD agencije). Potrošnja EU sredstva u okviru IPARD-a treba da budu prioritet kako bi se izbegla finansijska poništavanja obaveza i popunjavanje upražnjenih radnih mesta je neophodno za poboljšanu i blagovremenu obradu IPARD aplikacija – naglašeno je u izveštaju.

Ocenjeno je da je IPARD III program Srbije pripremljen efikasno i blagovremeno i odobren od strane Evropske komisije u martu 2022. Priprema za implementaciju novih mera u okviru programa „Agro-životna sredina-klima i organska poljoprivreda“, „Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja (LEADER)“ i „Ulaganja u ruralnu javnu infrastrukturu“ treba da počne mnogo pre planiranog poveravanja budžeta.

Kada je o politici kvaliteta reč, kontinuirano kašnjenje u usvajanju zakonodavstva o kvalitetu šeme za poljoprivredne proizvode i prehrambene proizvode koči razvoj sektora, dodaje se u izveštaju. Brisel primećuje da površina pod organskom proizvodnjom raste, a najbrži porast je u sektoru voća. Osnovno zakonodavstvo o organskoj proizvodnji je izrađeno u skladu sa pravnim tekovinama EU, ali se još čeka na njegovo usvajanje.

S. G.