banner-image

Vreme je za primenu bakarnih preparata u malinjacima

U malinjacima, na  jednogodišnjim izdancima koji se ostavljaju za rod za sledeću godinu, uočeno je prisustvo simptoma ljubičaste pegavosti izdanaka maline (Didymella applanata), sušenja izdanaka maline (Leptosphaeria coniothirium) i smeđe pegavosti lista maline (Sphaerulina rubi).

kako je saopšteno iz Prognozno-izveštajne službe (PIS), zbog prisustva simptoma bolesti preporuka je da se jednogodišnji izdanci usprave i privremeno vežu kako bi se nastavio njihov normalan razvoj, sprečio razvoj bočnih pupoljaka i obezbedilo bolje provetravanje i priprema za zimsko mirovanje.

Preporuka je da se sprovedu i hemijske mere zaštite sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala navedenih patogena primenom nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

  • Cuprozin 35 WP (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,35% ili
  • Everest (a.m. bakar- hidroksid) u koncentraciji 0,4% ili
  • Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,2%.

Primena ovih mera doprinosi boljoj rodnosti malinjaka u narednoj godini, a za njihovo sprovođenje nije potrebno čekati opadanje lišća jer je taj period kod maline produžen.

Preporuka je da se hemijski tretman sprovede po mirnom vremenu, sa većom količinom tečnosti, kako bi biljke bile pokrivene depozitom pesticida od osnove do vrha.

Takođe, ukoliko se prilikom pregleda zasada uoče lastari sa galama od malinine muve galice (Lasioptera rubi) ovakve lastare treba orezati, izneti i iz zasada i spaliti.