banner-image

Vreme je za jesenji tretman koštičavog voća bakarnim preparatima

Jesenji tretman koštičavog voća (breskva, nektarina, kajsija, šljiva, trešnja, višnja) preparatima na bazi bakra je veoma važna mera za smanjenje infektivnog potencijala patogena u narednoj godini, objavio j eportal Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Koštičavo voće se u zavisnosti od biljne vrste, sortimenta, lokaliteta i do sada sprovođenih agrotehničkih mera, nalazi u fazi od početka opadanja lišća do 90 % lišća opalo.

U fazi kada opadne najmanje 70 % lisne mase preporučuje se primena bakarnih preparata sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), rogača šljive (Taphrina pruni), bakterioznih oboljenja (Pseudomonas syringae) i dr.

Registrovani su sledeći preparati:

  • Bakar oksihlorid 50 (a.m.bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, kajsija, trešnja) ili
  • Cuproxat (a.m.bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili
  • Grifon (a.m. bakar-oksihlorid i bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (trešnja, šljiva, kajsija, nektarina, breskva) ili
  • Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva) ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Značajna mera u smanjenju infektivnog potencijala prouzrokovača bolesti jeste i orezivanje i uklanjanje suvih i obolelih grana i sakupljanje i uništavanje mumificiranih plodova i opalog lišća.