banner-image

Kroz FoodSHare platformu donirano105 tona hrane

Nakon 18 meseci od lansiranja, FoodSHare platforma okupila je više od 150 registrovanih korisnika- 91 u Srbiji i 61 u Severnoj Makedoniji, i omogućila distribuciju viškova hrane humanitarnim organizacijama i društvenim zajednicama na transparentan i pristupačan način. Platformu je razvilo Udruženje za inovacije i preduzetništvo Foodscale Hub sa idejom da poveže banke hrane, potencijalne donore i humanitarne organizacije kako bi zajedničkim snagama rešili problem bacanja hrane, podstakli na društvenu odgovornost i očuvanje životne sredine.

Prema istraživanju Ujedinjenih nacija, u Srbiji se godišnje baci oko 700.000 tona hrane čime dolazi do zagađenja životne sredine, a time na neki način bacamo i sve resurse koji su uloženi da se ta hrana napravi.  Sa druge strane, ispod linije apsolutnog siromaštva u Srbiji živi oko 500.000 ljudi, među kojima je 100.000 dece. Sprečavanje bacanja hrane je od izuzetnog društvenog značaja, pogotovo kada se ta hrana dostavi onima kojima je stvarno potrebna. Zato je važno da damo hrani još jednu šansu i budemo aktivni deo rešenja. “

 Vukašin Orsić, menadžer Foodshare platforme

Putem platforme je pomoć dobilo više od 50 humanitarnih organizacija u Srbiji i Severnoj Makedoniji. Platforma je podržana od strane Crvenog krsta Vojvodine, Banke hrane Beograd, Banke hrane Vojvodine, Fondacije Ana i Vlade Divac i mnogih drugih. Vrednost donirane hrane koja je do sada distribuirana iznosi više od 200.000 evra.

FoodSHare platforma je nastala u okviru evropskog projekta Ploutos i jedan je od 11 pilot rešenja širom Evrope koji imaju za cilj da reše brojne izazove u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Projekat je finansiran iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije- Horizont 2020.

Ukoliko kompanije, humanitarne organizacije i druga pravna lica žele da podrže ovu društveno odgovornu inicijativu, lokalnu zajednicu i učestvuju u očuvanju životne sredine i podršci ugroženima, mogu se registrovati na platformi, a korišćenje svih funkcionalnosti u potpunosti je besplatno.