banner-image

Opština Požega regresira veštačko osemenjavanje krava sa 2.000 dinara po grlu

Opština Požega raspisala je Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava u 2022. godini.

Pravo na regres ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa prebivalištem i uzgojem grla na teritoriji opštine Požega.

Zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi se na Obrascu – Zahtev za regres veštačkog osemanjavanja priplodnih grla krava u 2022. godini. Obrazac zahteva može se dobiti  na pisarnci Opštinske uprave Požega kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Požega

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za veštačko osemenjavanje krava u 2022. godini u skladu sa ovim Konkursom podnosi se od 02. novembra 2022. godine do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu Odlukom o rebalansu budžeta opštine Požega za 2022. godinu, a najkasnije do 23. decembra 2022. godine.

Raspoloživa sredstva budžeta opštine Požega za ovu meru planirana su u iznosu od 4.100.000,00 dinara.

Visina regresa za veštačko osemenjavanje iznosi 2.000,00 dinara po osemenjenoj kravi.

Konkurs za podnošenje Zahteva za regres veštačkog osemenjavanja priplodnih grla karava u 2022. godini, objavljen je na oglasnoj tabli Opštinske uprave Požega, Trg Slobode br. 9, kao i na zvaničnoj internet stranici opštine Požega www.pozega.org.rs

Informacije u vezi raspisanog Konkursa dostupne su i u prostorijama  Opštinske uprave Požega –  Kancelarija br. 39, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova i na broj telefona 031/3816-401, lok. 124.