banner-image

Ministarstvo traži sugestije na Nacrt programa za za poljoprivredu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine.

Program predstavlja bližu razradu ciljeva i pravaca razvoja sektora poljoprivrede na srednjoročnom nivou, predviđenih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine („Sl. glasnik RS“ br. 85/14).

Kao planski dokument, Program definiše smernice razvoja poljoprivredne politike u trogodišnjem periodu, kao i dinamiku i način usklađivanja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU.

Nacrt Programa stavljen je na uvid javnosti i putem veb-sajta E-konsultacije. Iz Ministarstva mole sve zainteresovane da svoje komentare i sugestije na Nacrt Programa dostave na elektronsku adresu [email protected] do 16. novembra 2022. godine.

Nacrt Nacionalnog programa za poljoprivredu za period 2022-2024. godine može se preuzeti – ovde