banner-image

Uskoro eAgrar: Elektronska registracija gazdinstava i podnošenje zahteva za subvencije

U toku 2023. godine planira se uspostavljanje sistema eAgrar koji će uz izmene načina prijema zahteva koji se odnosi na elektronsko podnošenje, dodatno ubrzati obradu zahteva stvarajući uslove da se svi predmeti koji se prime u toku godine u istoj godini i isplate.

Novi informacioni sistem će omogućiti online registraciju poljoprivrednih gazdinstava  i podnošenje zahteva za upis, izmene i brisanje podataka iz RPG-a i zahteva za podsticaje u poljoprivredi, brže odobravanje i isplatu podsticaja, smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva, kao i ubrzanje obrade zahteva usled uvezivanja relevantnih registara, efikasnije izveštavanje, praćenje statistike podsticaja i veći stepen kontrole.

eAgrar je prvi veliki korak ka stvaranju integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema državnih podsticaja u poljoprivredi (IACS), odnosno sistema za implementaciju i kontrolu direktnih plaćanja i subvencija u okviru mera ruralnog razvoja.

U predstojećem periodu, Uprava za agrarna plaćanja će zaokružiti informacioni sistem kojim će se omogućiti efikasna isplata podsticaja uz višestruko skraćenje vremena obrade zahteva.

Plan je i da se tokom implementacije IPARD III programa pređe sa manuelnog načina rada na elektronski, što bi značajno ubrzalo proces, ali i pojačalo nivo kontrola redukujući uticaj ljudskog faktora na greške u radu i omogućujući bolje praćenje procesa rada u smislu trajanja i učinkovitosti.

U 2023. godini planirano je uvođenje novih aktivnosti koje bi dodatno uticale na brzinu obrade zahteva i olakšale potencijalnim korisnicima pristup sredstvima iz IPARD fonda, kao i analiza mogućnosti uvođenja garantnog fonda za olakšan pristup finansijskim sredstvima za fizička lica, pre svega mlade poljoprivrednike, koji imaju poteškoća u dobijanju bankarskih garancija kao sredstvo obezbeđenja za korišćenje avansa.

U skladu sa dinamikom obrade zahteva planirano je da do juna 2023. godine bude odobrena celokupna IPARD alokacija.

Podsećamo da je pored mera koje su već bile akreditovane kroz IPARD II program (Mera 1, Mera 3, Mera 7 i Mera 9),  IPARD III programom Republike Srbije predviđeno uvođenje novih mera (Mera 4, Mera 5 i Mera 6), sektora (ribarstvo, prerada ribe, prerada žitarica i industrijskog bilja, direktan plasman proizvoda i usluge malog obima), novih finansijskih limita podrške, novih specifičnih kriterijuma u vezi sa površinom i brojem životinja.

Time je proširen obuhvat potencijalnih korisnika Programa i omogućeno da i poljoprivredni proizvođači sa manjim površinama koji žele značajno da investiraju u ove sektore mogu da ostvare pravo na IPARD podršku za veće investicije.

Finansijski doprinos Evropske unije za IPARD III program povećan je u odnosu na prethodni programski period za oko 60 odsto i iznosi 288 miliona evra.

Očekuje se da će ova podrška EU, zajedno sa nacionalnim i privatnim doprinosom, iznositi preko 580 miliona evra vrednosti investicija.