banner-image

Novi Sad daje osam miliona dinara za kontrolu plodnosti zemljišta

Godišnjim Programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu, predviđena je kontrola plodnosti zemljišta. Grad će ovaj projekat realizovati u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom „Poljoprivredna stanica“ DOO Novi Sad.

Danas je tim povodom upriličeno potpisivanje Ugovora za uslugu vršenja Kontrole plodnosti zemljišta kojim je predviđeno da se uzorkovanje i analiza plodnosti zemljišta vrši na poljoprivrednom zemljištu čiji su korisnici fizička lica u katastarskim opštinama Kać, Kovilj, Futog, Kisač i Stepanovićevo. Ugovor su potpisali član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević i direktor „Poljoprivredne stanice“ Vladimir Mihić.

-Realizacijom ovog projekta, Grad Novi Sad pokazuje brigu o korisnicima i poljoprivrednim proizvođačima, ali ujedno vodi računa i o zaštiti životne sredine i očuvanju zemljišta od degradacije, kao glavnog činioca uspešne poljoprivredne proizvodnje. Vrednost projekta je osam miliona dinara, a sredstva su obezbeđena od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta – rekao je Radojević i istakao da mu je drago da će projekat realizovati „Poljoprivredna stanica“ Novi Sad što predstavlja nastavak dosadašnje uspešne saradnje.

Direktor „Poljoprivredne stanice“ Novi Sad Vladimir Mihić je naglasio da će realizacija programa kontrole kvaliteta poljoprivrednog zemljišta obuhvatiti uzorkovanje i ispitivanje zemljišta na osnovna hemijska svojstva, kao i preporuku za upotrebu mineralnih i organskih đubriva za naredni period. Kako je rekao, optimalna količina i vrsta đubriva predstavljaju glavni faktor u postizanju visokih i stabilnih prinosa, kao i visokih ekonomskih efekata.

Ovim projektom je predviđeno da se uradi analiza 2.000 uzoraka, a rok za završetak je 31. decembar 2023. godine.