banner-image

Skok cena reproduktivnog materijala, đubriva za godinu poskupela 126,6 odsto

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u III kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal 2021. godine, povećane su za 28,7%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po grupama proizvoda u III kvartalu 2022. godine, u odnosu na isti kvartal 2021. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupi Mineralna đubriva (126,6%).

Cene reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi u III kvartalu 2022. godine, u odnosu na II kvartal 2022. godine, u proseku su smanjene za 2,0%.

Posmatrano po grupama proizvoda u III kvartalu 2022. godine, u odnosu na prethodni kvartal, najveći uticaj na pad cena zabeležen je u grupi Mineralna đubriva (10,4%).