banner-image

Novi Sad: Naučni skup o pravcima razvoja traktora i obnovljivih  izvora energije

Naučni skup „Pravci razvoja traktora i obnovljivih izvora energije“ održaće se 02.12.2022. godine sa početkom u 10 h na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Skup se održava po 29. put  u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Departmana za poljoprivrednu tehniku, Naučnog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje – JUMTO  i Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije i uz pokroviteljstvo Minstarstva poljoprivrede, šumrstva i vodoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kotizacija je obavezna za sve učesnike i iznosi 2.000 din. po učesniku.

Uplatu treba izvršiti na žiro račun Naučnog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje – JUMTO, br. 340-4148-96, Erste banka, Novi Sad. Dokaz o uplati kotizacije pokazati pri preuzimanju materijala skupa. Kotizacija se može uplatiti i na samom skupu.

Detaljnije informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve:

Prof. dr Lazar Savin, 063597355, 021/4853256, lazar.savin@polj.uns.ac.rs

Prof. dr Milan Tomić, 063574622, 021/4853391, milan.tomic@polj.uns.ac.rs

Prof. dr Mirko Simikić, 063574627, 021/4853391, mirko.simikic@polj.uns.ac.rs