banner-image

Na berzi najviše pala pšenica, došla do 36,5 dinara

Cene primarnih poljoprivrednih proizvoda i dalje imaju negativan trend. Najveći pad cene beleži se kod pšenice. Količinski je promet veći u odnosu na prethodnu nedelju i dostiže 3.630 tona robe. Finansijska vrednost iznosi 156.082.750,00 dinara i manja je za 5,48%.

Na tržištu kukuruza primetna je manja aktivnost i na strani ponude i na strani tražnje. Kako je nedelja odmicala, cena je bila u padu usled izostanka tražnje. Ugovori za kukuruz zaključeni su u cenovnom rasponu od 33,00 do 34,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 33,99 din/kg bez PDV-a (37,39 din/kg sa PDV-om), što je pad od 1,95% u odnosu na nedelju dana ranije. Beleži se i realizacija ugovora za kukuruz starog roda koji je trgovan u cenovnom rasponu od 33,30 do 33,50 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od dužine lagera i analize na aflatoksin.

Pšenica nastavlja da ima primat u trgovanju. Za razliku od prethodnog perioda kada je najviše bilo upita za pšenicu sa proteinom 11,5-12%, ovde nedelje interesovanje je bilo izraženo za pšenicu sa većim sadržajem proteina od 13%. Cenovni spred između kupaca i prodavaca rastao je kako je nedelja odmicala. Ugovori su početkom nedelje zaključeni po ceni od 38,00 din/kg bez PDV-a, da bi usled negativnog cenovnog trenda, krajem nedelje pšenica realizovana po ceni od 36,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 37,13 din/kg bez PDV-a (40,84 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 3,03%.

Početak nedelje doneo je veću aktivnost na tržištu soje. Ugovori za soju uz obračun kvaliteta zaključeni su u cenovnom rasponu od 70,50 do 71,00 din/kg bez PDV-a. Odsustvo tražnje dovelo je do ponuda na nižem cenovnom nivou krajem nedelje, međutim interesovanje kupaca ni tad nije bilo izraženo. Nedeljni ponder iznosi 70,92 din/kg bez PDV-a (78,01 din/kg sa PDV-om), što je blagi pad cene od 0,12%.

Od ostalih roba beleži se trgovanje uljanom repicom i stočnim ječmom. Uljanom repicom rod 2022. godine, uz obračun kvaliteta, trgovalo se po ceni od 68,21 din/kg bez PDV-a. Ugovor za stočni ječam, sa hektolitarskom masom od 58kg, zaključen je po ceni od 34,80 din/kg bez PDV-a. I ponuda suncokretove sačme, 33% proteina, beleži pad cene. Za razliku od prethodne nedelje kada se sačma nudila na 36,00 din/kg bez PDV-a, ovonedeljna ponuda bila je na nižem cenovnom nivou od 35,30 do 36,00 din/kg bez PDV-a.

Na cenu kukuruza i soje u Čikagu i dalje negativno utiče situacija u Kini, sa povećanjem slučaja kovida, što utiče na tražnju. Učesnici su fokusirani i na logističke probleme usled mogućnosti štrajka američkih železnica.

Rejting usev ozime pšenice je nepromenjen na samo 32% ocenjenih dobro do odlično. Smatra se da je 75% površina sa nedostatkom vode. Prema FranceAgriMer-u, setva ozime pšenice i ječma se smatra skoro završenom u Francuskoj i 98% je u dobrom do odličnom stanju. Jesenju vremenski uslovi bili su pogodni za setvu. Posejano je 74% durum pšenice. Cene pšenice na Evronekstu su podržane dobrim izvoznim aktivnostima na evropsku robu.

Do 20. novembra EU je izvezla 2,85 miliona tona uljane repice, u odnosu na prošlogodišnjih 2 miliona tona. EU je izvezla 13,63 miliona tona pšenice, u odnosu na 13,09 prošle sezone. U Ukrajini je samo 50% kukuruza poženjeveno. Postoji briga oko kapaciteta sušenja ove žitarice zbog energetskih problema u ovoj zemlji. Prema Ministarstvu poljoprivrede Ukrajine, izvoz žitarica je dostigao 16,2 miliona tona
od početka sezone, u poređenju sa prošlogodišnjih 23,8 miliona tona. Rusija ubrzava izvoz koji može dostići između 43 i 44 miliona tona ove sezone.