banner-image

U toku je konkurs za inovativne projekte u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.

Cilj ovog konkursa jeste razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini u oblasti:
1) ratarstva i povrtarstva;
2) voćarstva i vinogradarstva;
3) stočarstva;
4) organske proizvodnje;
5) upotrebe obnovljivih izvora energije u poljoprivredi;
6) šumarstva;
7) agroekonomije;
8) ruralnog razvoja.
Predmet konkursa je nabavka opreme i štampanje publikacija.

Ukupna raspoloživa sredstva predviđena su u iznosu od 20.000.000,00 dinara.Intenzitet pomoći za podršku održavanja naučno – istraživačkih aktivnosti iznosi do 80% bez PDV.

Minimalni iznos bespovratnih sredstva je 100.000,00 dinara, a maksimalni iznosi 4.000.000,00 dinara nabavku opreme, a 1.000.000,00 za izradu publikacija.

Pravo na podsticaje imaju naučnoistraživačke organizacije sa svojstvom pravnog lica, i to: naučni instituti, istraživačko-razvojni instituti, instituti od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i akreditovani fakulteti sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave na realizaciji projekta može angažovati i odgovarajuća stručna lica (u daljem tekstu: eksperte), koja nisu zaposlena kod njega.

Konkurs je otvoren do 05.12.2022. godine.

Obrasci su u elektronskom obliku dostupni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, PRIMENjENIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2022. GODINI”, ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Tekst Konkursa, Pravilnik i obrazac prijave mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.