banner-image

Naša zemlja: Dunav – izvor energije i života!

Udruženje „Naša zemlja“ – Centar za održivi razvoj ruralnih područja realizovalo je, uz podršku Grada Novog Sada, projekat „Dunav – izvor energije i života!“.

„Suština projekta je da brinemo o Dunavu i njegovoj čistoći jer je izvor života i sastavni deo naših života. Dunav je obnovljivi izvor energije, te je cilj projekta koji smo postigli da podignemo svest građana o ovoj reci kao izvoru hidroenergije i održavanju čistoće reke i njegove okoline“, navodi se u saopštenju udruženja.

Napominje se da je projekat realizovan u Novom Sadu te da su sve aktivnosti su završene u predviđenom roku, u septembru i oktobru 2022.

Rezultate projektnih aktivnosti su:

– U saradnji sa dizajnerom izrađena je veoma interesantna brošura u 350 primeraka, koja se bavi temom Dunava kao obnovljivog izvora energije, sa osvrtom na opšte pojmove obnovljivih izvora enerije. Ukazano je na glavne probleme zagađenosti i očuvanja Dunava.

– Brošura je deljena na Sunčanom keju u Novom Sadu i primećena je pozitivna reakcija na brošure i interesovanje prolaznika za temu.

– Vođena je stranica na društvenim mrežama FB i Instagram za vreme projekta, i time je postignuta veća svest o samom projektu.

– Projekat je pored društvenih mreža, promovisan i na raznim informativnim portalima.

„Ciljna grupa su nam bili svi građani Novog Sada koji vole Dunav, koji posećuju Sunčani kej i šetaju pokraj Dunava, i koji smatraju da je on žila kucavica naše zemlje. Plan je bio da kod onih koji nesvesno zagađuju Dunav, bacaju smeće i sl. podignemo svest o značaju očuvanja reka kao obnovljivog izvora energije. Pošto je teško definisati konkretan obim i strukturu ciljne grupe koju smo zahvatili projektom, sigurno je da smo doprli do najmanje 300 prolaznika na Sunčanom keju na dan podele brošure. Sa druge strane, projektom smo doprli do ciljne grupe putem Interneta i društvenih mreža. Ovo je samo jedan mali korak u postizanju generalnog cilja, ali svaki doprinos pa i najmanji je bitan“, navodi se u saopštenju „Naše zemlje“.

Udruženje će nastaviti sve aktivnosti vezane za promociju zaštite životne sredine okruženja, tako što će u sklopu seminara i edukacija koje su u planu u 2023. godini, organizovati tribine za ciljnu grupu, kao i kod mlađih populacija u školama u okviru predmeta „Čuvari prirode“.

Brošuru možete preuzeti ovde: nasa zemlja eko 22