banner-image

Životinje na paši povećavaju biodiverzitet pašnjaka

Kako različite biljke zajedno koegzistiraju je danas jedno od glavnih pitanja u ekologiji. U eri globalnih promena munjevitog nestajanja pojedinih vrsta, razumevanje mehanizama koji utiču na biodiverzitet je jedna od gorućih tema.

Istraživači su utvrdili da dodavanje nutrijenata u vidu veštačkih đubriva ili uklanjanje biljojeda sa pašnjaka, kao što su goveda i ovce, utiče na smanjivanje biodiverziteta na pašnjacima-zelenim površinama. Posmatrajući uopšteno biljke rastu brže u visinu kada se dodaju nutrijenti kroz različita veštačka đubriva ili ukoliko su sa tih površina uklonjeni biljojedi kao što su goveda i ovce.

Ove brzo rastuće, visoke, biljke smanjuju biodiverzitet, tako što stvaraju neku vrstu „monopola“ pristupa svetlosti i što manje biljke drže u senci.

Na osnovu rezultata Eskelinen-a i saradnika u radu koji je objavljen u časopisu Nature 10. novembra ove godine, potvrđuje se hipoteza da prisustvo biljojeda na pašnjacimna povećava količinu svetla, smanjujući prisustvo visokih biljaka i na taj način se povećava količinu svetla koja je na raspolaganju i drugim biljkama na istim prostorima.

Ovaj rad je prvi eksperimentalni prikaz da kompeticije biljaka za svetlost objašnjava smanjenje biodiverziteta kada biljojedi nemaju pristup istim površinama. Zanimljivo je takođe proširiti ovo istraživanja i na biljojede -beskičmenjake i neke gljivice koje su uzročnici određenih oboljenja i mogu takođe da utiču pozitivno na očuvanje biodiverziteta.

Izvor: FB stranica Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“