banner-image

Kako napraviti dobru domaću rakiju

U Srbiji je veliki broj ljudi koji samostalno proizvodi domaću rakiju od voća za sopstvene potrebe koristeći vlastitu opremu ili uslugu „pečenja” i obrade voća od drugog lica. Oni koji imaju svoje kazane za destilaciju alkohola i za sebe I svoje bližnje proizvode domaću rakiju po pravilu imaju i kvalitetniju rakiju od onih koji koriste tuđe usluge.

Razlog za to je, kao što svi znaju, veća posvećenost domaćina proizvodnom procesu i viši nivo znanja u odnosu na one koji se u tom smislu oslanjaju na druge.

Bez obzira na to ko vrši destilaciju, svi trebaju da se drže osnovnih principa u proizvodnji rakije. Treba insistirati na tome. Jedan od najvažnijih faktora za dobijanje dobre rakije je higijena, tj. čistoća buradi za vrenje i kazana za destilaciju, kako ne bi u rakiji bilo stranih i loših mirisa. Čišćenje, naročito kazana, iziskuje vreme, pa ga mnogi izbegavaju, a pritom i sebe i druge uveravaju da ova operacija nema mnogo uticaja na ukus i miris rakije.

Po pravilu „lako” čišćenje kazana bi trebalo raditi na svakih 5-6 „ispečenih” kazana, a temeljno čišćenje posle 30-ak destilacija. O buradima, koja su najčešće od plastike, u kojima se vrši vrenje ne treba ni da pominjemo da ih treba prati posle svake upotrebe. Nažalost često se može videte debeo sloj skrame od korišćenja buradi, što je apsolutno nedopustivo u ovoj proizvodnji.

Sledeći veoma važan faktor za dobijanje kvalitetne rakije je odvajanje prvenca i brzina destilacije. Obavezno treba odvojiti i baciti, a ne vraćati u kasniju destilaciju, destilat s početka koji je bogat metal alkoholom, inače izuzetno štetan po zdravlje čoveka.

Okvirno pravilo je da na kazanu od 100 litara odvajamo jednu litru prvenca, na kazanu od 200 – dve litre itd. Destilacija mora da se odvija polako, u tankom mlazu, kako bi sve korisne materije iz kljuka prešle u rakiju, za šta je potrebno malo više vremena koje davaoci usluga „pečenja” rakija uglavnom nemaju, i žele što pre da završe posao.

Međutim, dobija se rakija znatno lošijeg kvaliteta i korisnici ovih usluga trebalo bi da insistiraju na sporijoj destilaciji od one na koju su oni naučili. Sledeći bitan faktor je vreme prekidanja destilacije. Trebalo bi se držati pravila da se destilacija prekida na minimum 30-35 stepeni jačine, mada ovo zavisi od sirovine, za razblaživanje rakije. voćne vrste, korišćenje redestilisane vode.

Sve naprednavedeno ne bi vredelo ako nemamo kvalitetnu sirovinu, zdravo i u potpunosti zrelo voće od kojeg se jedino može dobiti kvalitetna domaća rakija.

Dipl. inž.Milinko Sinđić, dipl. inž

PSS Zrenjanin