banner-image

Nadmetanje za zakup državnog zemljišta u Titelu, Staroj Pazovi, Užicu, Adi…

Tokom prethodnog perioda raspisani su oglasi za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštinama Titel, Stara Pazova, Novi Kneževac, Ada, Novi Bečej i u gradu Užicu.

Najviše zemljišta u ponudi za zakup ima Novi Kneževac, oko 2290 ha. U pitanju je prvi krug nadmetanja, a period zakupa za sve jedinice javnog nadmetanja je 15 godina. Rok za prijavu je 08.12.2022. u 12 časova, dok će rang lista najpovoljnijih ponuđača biti kreirana 16.12.2022. godine.

U Novom Bečeju za davanje u zakup raspoloživa je površina od 1695 ha. Za sve jedinice javnog nadmetanja period zakupa je 15 godina. Prijave je moguće poslati isključivo elektronski do 14.12.2022. u 12 časova.

Opština Ada raspisala je oglas za prvi krug nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 05.12.2022. godine. U ponudi je površina od oko 83 ha. Sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove za prvi krug nadmetanja, svoje ponude mogu poslati do 13.12.2022. do 14 sati. Rang lista biće formirana 21.12.2022. godine u 10:00.

Drugi krug se održava u Titelu i Staroj Pazovi. U ponudi za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u ovim opštinama ostale su manje površine, u Titelu svega 47 ha, u Staroj Pazovi oko 387 ha. Period zakupa je takođe 15 godina, rok za prijavu je 12. decembar u Titelu, odnosno 21. decembar u Staroj Pazovi. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu imaju  sva fizička i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Grad Užice raspisao je treći krug nadmetanja, s obzirom na to da u prva dva kruga nije bilo zainteresovanih ponuđača za zakup državnog zemljišta na području ovog grada. Ukupna površina koja se nudi u zakup iznosi 89 ha, raspoređenih 287 jedinica javnog nadmetanja. Period zakupa i ovde je 15 godina. Rok za prijavu ističe 07.12.2022. u 11 časova.

Svi aktuelni oglasi mogu se pronaći na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište, a geografski prikaz jedinica javnog nadmetanja mogu se pogledati u aplikaciji Pregled poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Prijava na nadmetanje, kao i celokupan postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, vrši se isključivo elektronskim putem, kroz aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.