banner-image

Predložen budžet AP Vojvodine za 2023: Poljoprivredi 22,8 odsto više novca

Predlogom pokrajinske skupštinske odluke za 2023. godinu, koji je usvojila Pokrajinska vlada, obim pokrajinskog budžeta utvrđuje se u visini od 108,5 milijardi dinara. Predloženi budžet veći je za 20,1 milijardu, odnosno za 22,7 odsto u odnosu na ovogodišnji.

Fiskalni deficit projektovan je u iznosu od 9,3 milijarde dinara ili 9,5 odsto ukupnih prihoda.

Kapitalni deo budžeta je 34,5 milijardi dinara, gotovo 32 odsto od ukupnog budžeta.

Budžet za poljoprivredu u AP Vojvodini iznosiće 10,27 milijardi dinara i povećan je za 1,9 milijardi, odnosno za 22,8 odsto u odnosu na ovogodišnji.

Za program zaštite, uređenja, korišćenja i upravljanja poljoprivrednim zemljištem predviđeno je  ukupno 1,55 milijardi dinara. U okviru ovog programa za konkurs za uređenje atarskih puteva planirano je 400 miliona dinara, što je povećanje za 100 miliona ili 33,33 odsto.

Za program ruralnog razvoja biće izdvojeno ukupno 994,66 miliona dinara. Najveće povećanje, u iznosu od 150 miliona dinara, planirano je za stočarstvo, odnosno za nabavku priplodnih grla stoke.

Budžet za integralno upravljanje vodama povećan je za 43,93 odsto i iznosiće 6,78 milijardi dinara. Za izgradnju postrojenja za pijaću vodu u seoskim sredinama planirano je 481,69 miliona dinara.

Za JVP „Vode Vojvodine“ biće opredeljeno 6,12 milijardi dinara, odnosno 2,02 milijarde više nego ove godine. Od tog iznosa 1,1 milijarda dinara namenjena je za borbu protiv suše, odnosno za izgradnju i prenamenu kanala za odvodnjavanje u dvonamenske kanale, kao i za uspostavljanje šumskih zaštitnih pojaseva na kanalskoj mreži i vodnom zemljištu.

Za opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Pokrajina planirano je 2,08 milijardi dinara, a za nastavak izgradnje Kamenice 3 sa PET centrom 1,3 milijarde dinara.

Za unapređenje socijalne zaštite predviđeno je 260 miliona dinara – 100 miliona više nego ove godine. Od toga je 200 miliona dinara namenjeno za investiciona ulaganja u ustanovama socijalne zaštite, a 60 miliona za poboljšanje usluga socijalne zaštite. Obezbeđeno je i dalje finansiranje radova na novom objektu Doma za duševno obolela lica u Čurugu i za rekonstrukciju postojećih paviljona.

Materinski dodatak za nezaposlene majke koje rode treće ili četvrto dete iznosiće 22.500 dinara, umesto dosadašnjih 15.000 dinara, a za ovu pronatalitetnu meru koja se primenjuje u AP Vojvodini planirano je povećanje u budžetu od 120 miliona dinara.

Nastaviće se podrška lokalnim samoupravama za infrastrukturno opremanje industrijskih zona – sa ukupno 400 miliona dinara.

Povećani su i podsticaji domaćim mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku nove opreme, za šta je planirano 322,5 miliona dinara, 80 miliona više nego u 2022. godini.

Sa ukupno 255 miliona dinara biće nastavljena modernizacija obrazovnih ustanova u  Pokrajini, a  sredstva su namenjena za sanaciju zgrada, nabavku opreme i izradu tehničke dokumentacije.

Za investicije u održavanje i opremanje sportskih objekata, fiskulturnih sala i trenažnih centara planirano je 105 miliona dinara više nego 2022. godine. Za 48 miliona uvećan je iznos za finansiranje godišnjih programa pokrajinskih sportskih saveza, stipendiranje talentovanih sportista, usavršavanje sportskih stručnjaka i afirmaciju sporta u AP Vojvodini.

Za obnovu, dogradnju i opremanje kulturnih centara i domova kulture širom Pokrajine biće izdvojeno 500 miliona dinara.

Veće ulaganje planirano je i za projekte u oblastima zaštite kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, kao i za podršku javnom informisanju. Direktne subvencije manjinskim medijima uvećane su za 100 miliona dinara i iznosiće 490 miliona.

Za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine namenjeno je 386 miliona dinara.

U budžetskoj 2023, za integrisano upravljanje otpadom, otpadnim vodama, hemikalijama i biocidnim proizvodima biće izdvojeno 178 miliona dinara. Nastaviće se kontinuirana podrška lokalnim samoupravama u izradi i implementaciji planske i projektno-tehničke dokumentacije. Obezbeđena su i sredstva za upravljanje zaštićenim područjima u Pokrajini, monitoring sistema životne sredine, suzbijanje štetnih organizama u životnoj sredini i druge programe.

Za energetsku  sanaciju 80 objekata javne namene u AP Vojvodini – projekat koji se  realizuje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj – u 2023. godini biće opredeljeno 450 miliona dinara iz kredita i 125 miliona dinara iz donatorskih sredstava.

Za sufinansiranje projekata podržanih iz pretpristupnih fondova Evropske unije i u 2023. godini planirano je 200 miliona dinara.