banner-image

Otvorena škola za seoske domaćine

Centar za socijalno odgovorno preduzetništvo – CDOP sa konceptom Rural Huba u Vrmdži u tokom 2022. i 2023. godine će učestvovati na Erazmus plus projektu Otvorena škola za seoske domaćine (Open School for Village Hosts), saopštile su ove organizacije. Nosilac projekta je organizacija koja je na mapi socijalno odgovornog poslovanja i socijalnih inovacija, među vodećim u Evropi – Casa Netural.

Evropska unija je prepoznala depopulaciju ruralnih područja kao jedan od problema koji traje decenijama unazad. Problem je kompleksan i ne može se reći da zavisi samo od geopolitičkih, ekonomskih ili prirodnih uslova, jer bi u suprotnom, depopulacija bila karakteristična za države Zapadnog Balkana ili krajnjeg severa Evrope. Izazovi svake regije u Evropi su drugačiji, ali im je zajedničko to što beleže porast depopulacije ruralnih područja. Kako bi iskoristio znanja i iskustva različitih zemalja Evrope iz predmetne oblasti, projekat Open Schooll for Village Hosts okuplja stručnjake i inicijative iz šest država.

To su Casa Netural iz Italije, Consorzio Materahub industrie culturali e creative iz Italije, Fundacio Privada Elisava Escola Universitaria iz Španije, Holis Iz Mađarske, Centar za socijalno odgovorno preduzetništvo iz Srbije – CDOP, KobieTy iz Poljske i Radosa partneriba iz Letonije.

Metodologije koja će se koristiti u radu, razvoju i dizajnu treninga su Living Labs, sistemsko razmišljanje i design thinking, istraživačke metodologije koje u centar stavljaju krajnjeg korisnika, navodi se u saopštenju. Ova metodologija podstiče korisnike na zajednički rad i uspostavlja kulturu otvorenosti u kontekstu razvoja i stvaranja novog okruženja. To novo okruženje nam pomaže da učimo jedni od drugih na strukturiran, transparentan ali i intuitivan način.

Glavni ciljevi projekta Otvorena škola za seoske domaćine su stvaranje jednog otvorenog, inovativnog trening programa i stvaranje novih ključnih kompetencija koje će se primenjivati u selima širom Evrope, zatim promocija novog ekonomskog modela koji će podržavati socijalne inovacije, uključivanje i
ponovno promišljanje lokalnog nasleđa. Na kraju, a u skladu sa SDG ciljevima, promociju održive seoske ekonomije i stvaranje novih kooperativa.

Tokom proleća i leta 2022. godine, dizajniran je model kompetencija, osmišljen na takav način, da nam omogućava da budemo svesni i fokusirani, imajući na umu krajnjeg korisnika, da pomognemo budućim korisnicima da ostvare svoje poslovne ciljeve i proizvedemo moderne i inovativne poslovne modele koji su održivi, kako ekonomski tako i ekološki. Ovako dizajniran okvir kompetencija je osnova za novu priliku za posao – seoskog domaćina. Ideja nije nova, postojale su i druge inicijative sa ciljem da se podstakne i pomogne oživljavanje ruralnih područja i sela. Ovog puta, osoba je u centru promene, a ne geografsko područje. Ove pažljivo odabrane kompetencije dovode do promene ponašanja i transverzalne su, pa se nakon usvajanja mogu preneti i primeniti u brojnim situacijama.

-Model koji smo kreirali omogućava učenje kroz ponavljanje. Ako osoba odluči da radi na određenim kompetencijama, ona može potvrditi napredak kroz ishode učenja u svakom koraku procesa učenja, a ako nije zadovoljna, može se lako vratiti na prethodne korake, pronaći jaz i ponoviti proces. Sa ovim modelom imamo za cilj da izgradimo bazu znanja i bezbedno mesto gde budući seoski domaćini mogu da potvrde svoja dostignuća kroz saradnju i recenzije kolega – navodi se u saopštenju organizacija CDOP i Rural Hub.

Tokom tri dana, od 12-14. decembra 2022. godine u Beogradu radiće se na povezivanju sadržaja sa okvirom kompetencija razvijanjem ToT (Trening trenera) programa koji nas vodi do razvoja veština kod seoskih domaćina. Poslednjeg dana 14. decembra 2022. godine sa početkom u 15h uz podršku Ambasade Španije u Beogradu predviđena je prezentacija projekta i postignutih rezultata.

Agenda dogadjaja