banner-image

Na Neri i Savi redovna odbrana od poplava

Kao posledica povećane količine padavina u Hrvatskoj i Rumuniji, došlo je do porasta vodostaja na reci Savi i Neri gde je na vodomeru prevaziđen nivo, te je proglašena redovna odbrana od poplava.

Na reci Neri uvedena je redovna odbrana na desnom nasipu kod naselja Kusić sa levim nasipom uz Jarugu, ukupne dužine 3,85 km, dok se na reci Savi redovna odbrana sprovodi na levoj obali reke u zoni Klenka, dužine 3,88 km.

Reka Nera je bujičnog karaktera, pa se poplavni talas brzo koncentriše, ali u većini slučajeva brzo i prođe, te prema informacijama sa terena očekujemo da će već sutra izaći iz redovne odbrane od poplava.

Reka Sava je u blagom porastu i ne očekuje se veći skok vodostaja.

Stručne službe JVP „Vode Vojvodine“ konstantno prate situaciju na terenu u skladu sa svojim nadležnostima i ukoliko bude bilo potrebno spremne su da preduzmu odgovarajuće mere.