banner-image

Podsetnik: Obavezan upis u Vinogradarski i Vinarski registar

Zakonom o vinu propisana je obaveza vođenja Vinogradarskog registra i Vinarskog registra i postoji definisana osnova izvora podataka neophodnih za adekvatno sagledavanja sektora.

U skladu sa Zakonom o vinu, svaki proizvođač grožđa (fizičko lice, preduzetnik, pravno lice) koji u svom vlasništvu, zakupu ili koperaciji ima najmanje 0,1 ha vinograda, ima obavezu upisa u Vinogradarski registar. Proizvođač grožđa (fizičko lice, preduzetnik, pravno lice) koji u svom vlasništvu, zakupu ili koperaciji ima manje od 0,1 ha vinograda, a stavlja grožđe u promet takođe ima obavezu upisa u Vinogradarski registar. Svaki proizvođač vina (pravno lice, preduzetnik) ima obavezu upisa u Vinarski registar.

Vođenje Vinogradarskog registra i Vinarskog registra sa ažurnim podacima je od izuzetnog značaja i sa aspekta ispunjenja obaveza proisteklih iz usklađivanja sa propisima Evropske unije, imajući u vidu da je vođenje ovih registara obavezno u EU i da se finansiranje vinogradarsko – vinskog sektora u EU vrši finansijskim sredstvima čiji iznos zavisi od površina pod vinogradima upisanih u Vinogradarski registar.

Vođenje Vinogradarskog i Vinarskog registra je značajno kako bi se na adekvatan način mogle planirati mere podrške daljem razvoju sektora vinogradarstva i vinarstva, kao i raspolagati podacima o postojećoj proizvodnji grožđa i vina.

Uzimajući u obzir sve napred izneto, podsticajne mere u Srbiji koje su namenjene investicijama u vinogradarskom i vinarskom sektoru uslovljene su upisom u Vinogradarski registar i Vinarski registar, pa je upis svakog gazdinstva u ove registre značajan i iz aspekta njihove mogućnosti korišćenja finansijskih sredstava koje država izdvaja za ove namene.

Upis proizvođača grožđa u Vinogradarski registar i proizvođača vina u Vinarski registar se odvija konstatno i nije vremenski ograničen.

Proizvođači grožđa informacije vezane za upis u Vinogradarski registar mogu naći na sajtu MPŠV-a, http://www.minpolj.gov.rs/vinogradarski-registar/

Proizvođači vina informacije vezane za upis u Vinarski registar mogu naći na sajtu MPŠV-a, http://www.minpolj.gov.rs/vinarski-registar/