banner-image

Proizvođači najavljuju da će dogodine sejati više šećerne repe

Proizvodna godina nije pogodovala gajenju šećerne repe ali se kod tog useva, ipak beleže bolji rezultati u prinosima u odnosu na druge jare kulture. Uz ocenu godine istraživali smo i da li će subvencija države od 35 hiljada dinara po hektaru u 2023.godini stimulisati ratare da poseju veće površine pod kraljicom polja – šećernom repom?

Direktor zadruge „Ratar“ u Kukujevcima, Vidosav Brnjašev, kaže da je njihova zadruga ove godine ugovorila sa kooperantima proizvodnju šećerne repe na 292 hektara. Dodaje da godina nije bila naklonjena proizvodnji repe a da su zahvaljujući primeni pune agrotehnike uspeli da ostvare dobre rezultate.

– Ostvarili smo prinos preko 73 tone po hektaru, odnosno 11,7 tona šećera po hektaru smo uspeli da proizvedemo, digestije su bile zadovoljavajući imajući u vidu visok prinos korena koji smo ostvarili, prosečna digestija bila nam je nešto preko 15 procenata, izjavio je Vidosav Brnjašev, ZZ „Ratar“ u Kukujevcima.

U kompaniji Sunoko, ističu da agroekološki uslovi, nisu pogodovali uzgoju šećerne repe i da je ta biljna vrsta i pored toga donela prihod proizvodjačima.

-Mogu da Vam kažem da je šećerna repa pokazala da je kraljica polja i da je i pored teških uslova dala dobre rezultate i da se isplatila poljoprivrednim proizvodjačima“ rekao je za RTV Slobodan Košutić, direktor kompanije „Sunoko.“

A, da li će zbog isplativosti, ugovornih uslova kao i državne podrške od 35 hiljada dinara po hektaru za šećernu repu od naredne godine biti više oranica pod tom biljnom vrstom?

– Ono što želim da najavim da ćemo sledeće godine sigurno povećati površine pod šećernom repom i proizvodnju šećera s obzirom da smo i od države dobili stratešku pomoć u vidu stimulacije od 35 hiljada dinara za sve proizvodjače do 500 hektara i očekujemo značajnije povećanje hektara za sledeću godinu, kaže Košutić.

I proizvodjači smatraju da je državna subvencija stimulativna agrarna mera.

– Mi se iskreno nadamo da će doći do povećanja površina pod šečernom repom, potvrdio je Brnjašev.

Recimo i to da je procena za ovu godinu da će prosečan prinos šećerne repe, iznositi oko 50 tona po hektaru a ukupna proizvodnja od oko 1,6 miliona tona repe.To će obezbediti dovoljnu količinu šećera za zadovoljenje domaćih potreba.

Izvor:RTV