banner-image

Odobrena prva vakcina namenjena lečenju pčela

Američko Ministarstvo poljoprivrede odobrilo je prvu vakcinu za lečenje pčela. Reč je, kako piše Axios, o vakcini koja će se koristiti u lečenju američke kuge pčelinjeg legla.

Reč je o značajnom oboljenju koje uzrokuje ogromne ekonomske gubitke na pčelinjaku.

Vakcina sadrži u sebi inaktivirane ćelije Paenibacillus larvae koja izaziva bolest. Vakcina se dodaje u hranu kojom se hrani matica. Zahvaljujući tome što su bile izložene vakcini, pčelinje larve razvijaju imunitet.

Američki naučnici smatraju da je ovo veliki korak u lečenju opasne bolesti protiv koje su se do sada, sa polovičnim uspehom, upotrebljavali antibiotici.

Upotrebom vakcine, kako se očekuje, stvoriće se pčelinje potomstvo koje je otporno na bolest. To će dovesti do značajnih ušteda  u lekovima ali i smanjenja ekonomske štete na pčelinjaku usled razvoja bolesti.

S.K.