banner-image

U toku radovi na 10 velikih projekata navodnjavanja Vojvodine

U toku su radovi na 10 velikih projekata izgradnje sistema za navodnjavanje na teritoriji Vojvodine, koji se finansiraju iz Abu Dabi fonda, a vredni su ukupno oko 21,5 miliona evra. 

Foto:Vode Vojvodine

Među njima, najveći projekat je izgradnja crpne stanice „Jarak“ na samoj obali reke Save u istoimenom naselju, vredan oko 4,8 miliona evra. Drugi po veličini je prjekat izgradnje akumulacije i crpne stanice „Srbobran“, koji predviđa spajanje Krivaje sa HS DTD, a vredan je oko 2,9 miliona evra.

JVP „Vode Vojvodine“ planira da i u ovoj godini nastavi sa investicionim radovima, koji će doprineti povećanju kapaciteta i modernizovati sisteme za navodnjavanje.