banner-image

Vanredna odbrana od poplava na Raškoj, Jošanici, Zapadnoj Moravi…

Na osnovu hidrološke situacije, trenutnih vodostaja na rekama i stanja zaštitnih objekata proglašena je vanredna odbrana od poplava na rekama: Raška, Jošanica i Vidrenjak na Vodnoj jedinici “Ibar- Kraljevo, Novi Pazar“, sektor M.12, Bjelici, Moravici i Rzav na Vodnoj jedinici „Zapadna Morava – Čačak“ sektor M.13. na slivu reke Zapadne Morave i redovna odbrana na Vodnoj jedinici „Drina – Loznica“ sektor S.6 kod Loznice i na sektoru S.7. kod Ljubovije.

Vanredna odbrana od poplava na snazi je na Vodnoj jedinici „Lim- Prijepolje“gde je reka Lim i dalje u porastu.

Na slivu Južne i Velike Morave, vodostaji na svim rekama su ispod granice redovne odbrane, dok su sve brane sa akumulacijama spremne da prime poplavni talas.