banner-image

Hektar državnih oranica u Rumi izdaje se po početnoj ceni od 91.424 dinara

Uprava za poljoprvredno zemljište raspisala je oglase za prvi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup državnih oranica u Rumi, Bečeju, Plandištu, Temerinu…

Sudeći po najvišim početnim cenama za hektar njiva koje će se davati u arendu, najskuplje su oranice u Rumi – čak 91.424 dinara. Tolika je najviša početna cena za licitacije u Dobrincima, Kraljevcima, Rumi… Najniža početna cena od koje će krenuti javna nadmetanja u ovoj opštini je 6.712 dinara u Grabovcima. Sve parcele, a ukupno je 726 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta predviđenog za licitaciju, izdaju se na 15 godina.

Licitacija u Rumi, tačnije otvaranje ponuda, zakazana je za 2. februar u 10 časova, a rok za prijavu je 25. januar. Obilazak parcela predviđenih za zakup u svim katastarskim opštinama organizovaće se 23. januara.

U Bečeju su, ako je po oglasu, državne njive upola jeftinije nego u Rumi. U katastarskim opštinama Bečej, Bačko Petrovo Selo, Mileševo, početna najviša cena po hektaru je 45.121 dinar. Takođe se sve parcele izdaju na 15 godina, a najniža početna cena je u Bačkom Petrovom Selu – 5.719 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 27. januar, a nadmetanje je 6. februara.

Plandište u zakup u prvom krugu nadmetanja daje 1.035 hektara državnog zemljišta. I sve na 15 godina. Najviša početna cena je u Jermenovcu – 54.952 dinara, a najniža u Starom Lecu – 2.789 dinara. Otvaranje ponuda zakazano je za 8. februar.

Temerin izdaje u zakup 432 hektara, a javno nadmetanje je 6. februara. Najviša početna cena je 30.969 dinara po hektaru.

Pomenimo, za državno poljoprivredne zemljište mogu da se takmiče poljoprivrednici – fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, čija su gazdinstva u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište i koji su vlasnici najmanje 0,5 hektara. Takođe, fizička lica – upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na području jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa. Pored njih, na licitacijama mogu učestvovati i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koja su vlasnici poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 hektara u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na području jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi se elektronskim putem, preko veb-aplikacije za sprovođenje javnog nadmetanja – https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid  koja se nalazi na zvaničnoj veb prezentaciji Uprave za poljoprivredno zemljište.

S. Kuprešanin