banner-image

Do 2025. godine sva sela će dobiti brzi internet

Jovanović je tom prilikom istakao da su radovi započeli u decembru, a već danas je prvi korisnik brzog interneta sa protokom preko 100Mb u sekundi jedno domaćinstvo u ovom selu, a korisnik postaje i škola, gde će đaci moći da imaju sve sadržaje koje imaju i đaci u svim ostalim školama u Srbiji.

On je naglasio da je ovo i jedan od najvećih projekata Ministarstva, čijom se realizacijom očekuje da do 2025. godine svaka kuća i selo u Srbiji budu povezani na brzi internet, kako bi svaki građanin, bilo da živi u gradu ili na selu, imao iste uslove za unapređenje kvaliteta života.

Građani u Zagorici, ali i u svim drugim selima gde dođe brzi internet, moći će da koriste sve elektronske usluge koje su razvijane prethodnih godina i imaće u tom pogledu iste mogućnosti kakve imaju i građani u najvećim centrima u zemlji, objasnio je ministar.

Jovanović i Lučić su tokom posete Zagorici obišli prvo domaćinstvo koje je priključeno na brzi optički internet, a osnovcima iz tog domaćinstva uručili na poklon dva laptop računara.