banner-image

Kupci na berzi zainteresovani za kupovinu soje iz Hrvatske

Nastavlja se ponuda većih količina na tržištu žitarica i tokom ove nedelje. Pad prometa i negativan cenovni trend primetan je na robno-berzanskom tržištu.

Ukupno je trgovano 2.075 tona robe. Finansijska vrednost takođe je manja nego prethodne nedelje za 28,2% i dostiže 99.337.500,00 dinara.

Veća ponuda kukuruza u odnosu na tražnju primetna je bila od početka nedelje. Interesovanje kupaca bilo je izrazito malo tokom nedelje i na nižim cenovnim nivoima u odnosu na cene ponude. Cenovni spred između kupaca i prodavaca, ali i manja tražnja, uticali su na smanjeni obim trgovanja. Ugovori su realizovani početkom nedelje po ceni od 31,80 din/kg bez PDV-a, da bi usled negativnog cenovnog trenda, krajem nedelje ova žitarica bila trgovana po ceni od 31,20 din/kg bez PDV-a.

Ponuda kukuruza krajem nedelje je bila manja, a tražnja je bila na nižim cenovnim nivoima od realizovanih. Nedeljni ponder iznosi 31,56 din/kg bez PDV-a (34,72 din/kg sa PDV-om), što predstavlja pad od 3,65% u odnosu na samo nedelju dana ranije.

Negativan cenovni trend prisutan je i na tržištu pšenice. Ponuda većih količina ove žitarice nastavila se i tokom ove nedelje, a u trgovanju je najviše bila zastupljena pšenica sa minimum 12% proteina. Smanjeno interesovanje kupaca dovelo je do odsustva veće dinamike na ovom tržištu. Ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 33,00 do 34,50 din/kg bez PDV-a.

Ponuda pšenice sa višim sadržajem proteina nije naišla na adekvatan odgovor tražnje. Cena je zabeležila pad od 4,75% u odnosu na prethodnu nedelju, a nedeljna ponder cena iznosi 33,21 din/kg bez PDV-a (36,54 din/kg sa PDVom).

Tržište uljarica takođe beleži negativan trend, ali u manjem obimu nego tržište žitarica. Sojino zrno, uz obračun kvaliteta, trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 67,00 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja i ponder cenu.

Interesovanje kupaca za kupovinom uvozne soje iz Hrvatske bilo je primetno tokom cele nedelje. Ugovori za uvoznu soju, na paritetu CPT kupac, zaključeni su početkom nedelje na nivou cene od 68,50 din/kg bez PDV-a, da bi usled negativnog trenda cena ove berzanske robe iznosila 67,30 din/kg bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju, soja beleži silazni cenovni trend od 0,7%.

Suncokretova sačma je količinski bila više zastupljena u trgovanju u odnosu na prethodnu nedelju. Ova berzanska roba beleži rast cene od 8,8%. Ugovori su početkom nedelje zaključeni po ceni od 35,50 din/kg bez PDV-a, da bi usled pojačane aktivnosti i na strani tražnje i na strani ponude cena dostigla nivo od 36,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosi 35,64 din/kg bez PDV-a (42,77 din/kg sa PDV-om).

Ponuda krajem nedelje bila je na cenovnom nivou od 37,00 din/kg bez PDV-a.

Kraj nedelje doneo je ponudu đubriva na nižem cenovnom nivou u odnosu na prethodni period. AN je u ponudi u cenovnom rasponu od 676,00 do 700,00 €/t. KAN se nudi od 626,00 do 660,00 €/t, dok NPK, 16:16:16, se nudi po ceni od 701,00 €/t. Ruska UREA, prilovana, pakovanje 500/1, zaključena je na cenovnom nivou od 76,29 din/kg bez PDV-a (650,00 €/t), što je u odnosu na decembarske cene ovog đubriva niže za 11,9%. Dalje ponude ovog đubriva bile su po cenama do 670,00 €/t.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Povoljne kiše i Argentini i snežne padavine u SAD koje se smatraju povoljnim za uslove uticale se su na blago snižavanje cena. AG Rural procenjuje da je brazilska žetva soje dostigla 1,8% u poređenju sa prošlogodišnjih 4,7% do istog datuma. Rod soje se procenjuje na 152,9 miliona tona, dok se rod kukuruza procenjuje na 123,9 miliona tona, što je za oba useva rekordan nivo. Cene kukuruza su na berzi u Čikagu beležile rast usled povećanih izvoznih aktivnosti. Cene pšenice i soje su takođe rasle.

Pad cena na Evronekstu početkom nedelje, omogućava francuskoj robi da obnovi konkurentnost, uprkos jakom kursu evra.

U EU, uvoz uljane repice do sada je dostigao 4,26 miliona tona, u odnosu na 3,02 miliona tona prošle sezone. Izvoz meke pšenice je dostigao 18,14 miliona tona što je 6% viši od 17,1 milion tona prošle sezone. Različite monetarne politike između SAD i EU doprinose jačini evropske valute, što je nepovoljno za EU izvoz.

Prema Ministarstvu poljoprivrede Rusije, 94% ozimih useva se smatra da je u dobrom stanju. Međutim, zasejane površine su manje nego prethodne godine.

U Indiji, vlasti puštaju 3 miliona tona pšenice iz državnih rezervi na domaće tržište da bi ograničile inflaciju.