banner-image

U Kikindi urađeno 900 besplatnih agrohemijskih analiza zemljišta

Sredstvima Pokrajinske vlade i Gradske uprave, Poljoprivredna stručna služba u Kikindi završila je program besplatne agrohemijske analize zemljišta. Tokom protekle godine urađeno je više od 900 uzoraka, tako da će poljoprivrednici imati priliku da na najbolji način obave prihranu primenom tačnih količina veštačkog đubriva.

Poljoprivredna stručna služba Kikinda već tradicionalno, duže od pola veka, obavlja agrohemijsku analizu zemljišta, kako bi poljoprivrednici imali jasan uvid u sastav zemljišta na svojoj parceli i na taj način uštedeli prilikom primene, i oanko, skupog đubriva. Sredstvima Pokrajinske vlade i Grada Kikinde, Poljoprivredna stručna služba obavila je više od 900 besplatnih analiza.

“Odziv poljoprivrednih proizvođača je bio veoma dobar i svi oni su dobili preporuke za primenu agrotehničke mere, odnosno đubrenje. S obzirom na to da su inputi u poslednjih godinu dana veoma visoki, cena đubriva takođe, analiza je veoma interesantna, kako se đubrivo ne bi bacilo već pravilno primenilo“ – kaže Mladen Đuran, direktor Poljoprivredne stručne službe Kikinda.

Pod ozimim strninama je na području Kikinde skoro 30 odsto više površina u odnosu na protekle godine, najviše je pšenice, ječma i uljane repice.

“Svi rokovi setve su izjednačeni u smislu rasta i razvića. Preko 90 odsto pšenice i ječmova je u fazi bokorenja. To je optimalna faza za prezimljavanje, tako da i ako bude nekih umerenih mrazeva, neće biti značajnijih oštećenja na tim kulturama“ – dodaje Zoran Simić, agronom.

Sada je aktuelna N – min metoda, odnosno analiza količine sadržaja nitratnog azota u zemljištu, sa namerom da proizvođači primene tačnu količinu azotnih đubriva u prihrani ozimih kultura.

“To je veoma interesantno jer su i azotna đubriva veoma skupa, tako da pozivamo poljoprivredne proizvođače da, ukoliko imaju površine pod ozimim kulturama, urade analizu kojom se pokriva od 15 do 20 hektara“ – napominje Đuran.

Agrohemijska analiza pokazala je da je kvalitet zemljšta sličan kao u proteklih nekoliko godina, ali i da količina humusa opada. Kikinda je i dalje područje sa visokim sadržajem kalijuma, tako da je preporuka struke da poljoprivrednici razmišljaju o fosfornim đubrivima i humanizaciji zemljišta.

Izvor:RTS