banner-image

Potpisuje se peticija za pošumljavanje Vojvodine

Mreža udruženja i pokreta građana „Pošumimo Vojvodinu“ pokrenula je peticiju za izmene zakona kojima bi trebalo da se otklone prepreke koje ograničavaju ili onemogućuju pošumljavanje Vojvodine, oblasti sa najmanjom pošumljenošću u čitavoj Evropi, prenosi sajt Društva za  zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva svoje članove i čitavu javnost da zajedničkom i koordinisanom akcijom organizujemo prikupljanje potpisa.

Tek 7% teritorije AP Vojvodine, odnosno 150 hiljada hektara, nalazi se pod šumama. Kako bi se dostigao optimalni nivo pošumljenosti, teritoriju pod šumama treba povećati više nego duplo. Potrebno je još 170 hiljada hektara novih šuma!

AP Vojvodina zbog nedostatka šuma već snosi štete od nekoliko desetina miliona evra na godišnjem nivou. Šume ne samo da povećavaju prinose u poljoprivredi već čuvaju bogatstvo ekosistema, štite od suša, poplava i erozije, poboljšavaju kvalitet vazduha i zemljišta, smanjuju negativne efekte klimatskih promena i utiču na zdravlje i blagostanje ljudi.

Mreža „Pošumimo Vojdvodinu“ sprovela je krajem 2022. godine temeljno istraživanje o tome koliko se planira i kako se finansira pošumljavanje u Vojvodini. Pokrajinski Fond za šume najviše finansira izgradnju šumskih puteva, a najmanje izdvaja za podizanje novih šuma. Najveći deo novca predviđenog za ovu aktivnost ostaje neiskorišćen, što pokazuje da nije problem samo u nedostatku sredstava već u sistematskim problemima koji pošumljavanje sprečavaju. Samo jedna od 45 opština u Vojvodini ima višegodišnji plan pošumljavanja iako trećina opština ima manje od 1% površina pod šumama. Gotovo sve opštine su nenamenski trošile novac od naknade za korišćenje šuma, a samo dve su imale izrađen godišnji plan korišćenja ovih sredstava. Ovo su samo od nekih problema zbog kojih pošumljavanje izostaje.

Zato su zahtevi peticije sledeći:

  • Skupštini Srbije: Izmenama Zakona o šumama obavezati opštine i gradove da izrade višegodišnje planove pošumljavanja na svojoj teritoriji, do određenog roka.
  • Skupštini Srbije: Izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu obavezati opštine i gradove da izdvoje određeni procenat državnog poljoprivrednog zemljišta za podizanje vetrozaštitnih pojaseva i za pošumljavanje, u odgovarajućem kvalitetu, kao i sankciju ukoliko se ova obaveza ne ispuni. Izmenama istog Zakona izmeniti odnos rasporeda prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta između republičkog, pokrajinskog i lokalnih budžeta, sa 30:30:40 na 10:50:40.
  • Skupštini Srbije: Izmenama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ukinuti naknadu za promenu namene poljoprivrednog zemljišta radi pošumljavanja.
  • Skupštini AP Vojvodine: Кao ovlašćeni predlagač, da podnese Skupštini Srbije predloge za izmene zakona pod tačkama 1, 2 i 3.
  • Pokrajinskoj vladi: Izmenama Odluke o obrazovanju Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine da obezbedi učešće udruženja građana i stručne javnosti u odlučivanju o programu fonda i načine izveštavanja javnosti.

Cilj peticije je sakupiti najmanje 10.000 potpisa građana do 20. februara. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije poziva svoje članove i najširu javnost da potpisivanjem doprinesu promenama koje će omogućiti obogaćivanje biodiverziteta i zdraviji i kvalitetniji život.

Kako potpisati peticiju?

  1. Peticiju možete potpisati u kancelarijama DZPPSa u Beogradu (Vukice Mitrović 62/5) i Novom Sadu (Radomira Raše Radujkova 1A/211) svakog radnog dana od 9 do 17č.
  2. Obrazac za popunjavanje peticije može se preuzeti na sajtu Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, zatim potpisati i poslati na adresu Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Radomira Raše Radujkova 1A/211, 21 000 Novi Sad
  3. Ukoliko želite da sakupljate potpise u svom okruženju, molimo vas da se prijavite OVDEputem formulara najkasnije do 8. februara. Kada sakupite potpise, pošaljite ih na adresu Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Radomira Raše Radujkova 1A/211, 21 000 Novi Sad.