banner-image

Jablanički i Pčinjski okrug pogodni za razvoj organske poljoprivrrede

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za ravnomerni regionalni razvoj Edin Đerlek razgovarao je danas sa direktorkom Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga u Leskovcu Draganom Belenžada.

Đerlek je prilikom posete ovom centru ocenio da bi saradnja na projektima u oblasti poljoprivrede mogla da doprinese pozitivnim rezultatima, pre svega kada je reč o organskoj proizvodnji, za koju postoji interesovanje malih proizvođača ovog regiona.

On je, govoreći o budućoj saradnji, podvukao značaj korišćenja kapaciteta regionalnih agencija i njihovo poznavanje potreba na terenu.

Prema njegovim rečima, najveći izazovi su negativni migracijski trendovi, ali i razvoj poljoprivrede, naročito u domenu stočarstva.

Belenžada je ukazala na to da Centar ima dobru saradnju sa lokalnim samoupravama kroz projekte prekogranične saradnje, dok je kao najveći nedostatak navela nedovoljan broj fondova za međuopštinsku saradnju i realizaciju projekata.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno podići svest o važnosti ravnomernog regionalnog razvoja i njegovog uticaja na život naših građana širom Srbije, kao i podizanje nivoa saradnje kabineta ministra i razvojnih agencija na terenu.