banner-image

Zaštita uljane repice od repičinih pipa ako se primeti jedan insekt na pet biljaka

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19), saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetima Kać, Bač, Plavna i Vajska registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) na do 20% biljaka, kao i položenih jaja na do 5% biljaka. U toku je početak polaganja jaja ove štetočine.

Na žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) postavljenim na lokalitetu Kać registrovano je prisustvo odraslih jedinki velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). U toku je migracija ove štetočine na useve uljane repice sa mesta prezimljavanja.

U narednim danima se prognoziraju visoke dnevne temperature za ovo doba godine, koje će prouzrokovati masovniji dolet repičinih pipa na useve, kao i intenziviranje polaganja jaja.

Trenutno se nalazimo u kritičnom periodu za zaštitu uljane repice od repičinih pipa.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva uljane repice i pregledi na prisustvo male i velike repičine pipe. Video materijal o načinu pregleda useva uljane repice na prisustvo male i velike repičine pipe možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a.

Ukoliko se njihovo prisustvo registruje na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka) preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida: Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini 0,2-0,3 l/ha ili Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha.

Pregled useva kao i sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost repičinih pipa najveća.