banner-image

Bubre pupoljci ranih bresaka i nektarina, vreme je za zaštitu bakarnim preparatima

Kod ranostasnog sortimenta bresaka i nektarina se registruje bubrenje pupoljaka. Na nekim ekspozicijama je došlo i do pojave “zelene tačke”, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe PIS.

U fazi bubrenja i otvaranja pupoljaka i u vlažnim uslovima, može doći do infekcije pupoljaka gljivom koja prouzrokuje kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans).

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi najavljene su padavine za ponedeljak u centralnim i južnim krajevima naše zemlje.

Imajući u vidu da je osnovna strategija u suzbijanju ovog ekonomski najznačajnijeg oboljenja breskve i nektarine, primena preventivnih hemijskih mera zaštite pre padavina, a da se padavine ne mogu lokalno prognozirati sa visokom tačnošću na duži vremenski period, preporuka je da se na dnevnom nivou prati vremenska prognoza i najava padavina i blagovremeno sprovedu hemijske mere zaštite.

Kod sorti gde se utvrdi početak bubrenja pupoljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih preparata na bazi bakra:

–   Funguran OH 0,2-0,3%, Kocide 2000 0,25-0,35%, Everest 0,6-0,8%, Fungohem SC 1%.

Kod sorti gde se utvrdi prisustvo “zelene tačke”, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

–    Syllit 400 SC (dodin) 0,15-0,25%, Agrociram (ciram) 0,25-0,35%, Diziram 76 WG (ciram) 0,3%, Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (ditianon) 0,075%