banner-image

Doneta naredba o zabrani sakupljanja divlje flore i faune u 2023. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine za ovu godinu zabranilo je sakupljanje osam zaštićenih vrsta divlje flore i faune na teritoriji čitave države, a za pojedine vrste uvedena je zabrana u više upravnih okruga.

U naredbi ministarke Irene Vujović objavljenoj u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 018 od 3. 3. 2023. godine navodi se da je na celoj teritoriji Srbije zabranjeno sakupljanje: barske perunike (žuta perunika, divlja perunika), trepljastog kantariona (pljuskavica trepljasta), planinskog kantariona, rumelijskog kantariona (izdašljivica), crne čemerike (kinavke), medicinske pijavice, šumske kornjače i poskoka.

Na područjima upravnih okruga koji čine Vojvodinu zabrana se odnosi i na veprinu (kostrika ili šimširika), jezičastu kostriku (veprina ili nepričac), oman (omanika ili devesilje). Dodatno na području Sremskog upravnog okruga zabranjeno je sakupljanje sremuša (medveđi luk – cremoš).

Na području Vojvodine, te Podunavskog, Braničevskog, Borskog i Rasinskog upravnog okruga zabrana se odnosi i na zelenu žabu, malu zelenu žabu i veliku zelenu žabu. Baštenski puž zaštićen je od sakupljanja na područjima Zapadnobačkog, Sremskog, Mačvanskog i Braničevskog upravnog okruga. Šumski – sivi puž, te vinogradarski puž istu zaštitu uživaju na područjima Zapadnobačkog, Severnobačkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog upravnog okruga i Južnobanatskog upravnog okruga. Izuzetno, zabrana sakupljanja ovih vrsta ne odnosi se na zaštićena područja u kojima je planom odnosno godišnjim programom upravljanja zaštićenih područja, sakupljanje tih vrsta dozvoljeno, navodi se u naredbi.