banner-image

Evo kako izgledaju poslednje pripreme pred prskanje pšenice i ječma dronom

U čuruškom ataru u toku su poslednje pripreme pred prskanje ječma i pšenice poljoprivrednim dronom, koje počinje u drugoj polovini marta. Novinari Agrosmarta imali su priliku da prisustvuju tehničkom testiranju dronova koje podrazumeva proveru kompletne elektronike, baterija, GPS sistema, propelera, pumpi i dizni.

Dok tehnička ekipa Junior agrara i piloti proveravaju dronove i obavljaju probne letove i kalibraciju, agronomi i zaštitari poljoprivrednog preduzeća Trejding tim (Trading Team) silos Čurug, su u ataru i lete multispektralnim dronom koji mapira parcele predviđene za tretmane, a ujedno radi i spektralnu analizu useva. Njihov zadatak je da odgovore na tri pitanja kako bi tretman bio uspešniji: kada, kako i čime tretirati?

Tehničke provere – upravljanje

Ovim postupkom, čuli smo od sagovornika iz Junior agrara i Trejding tima, izrađuju se navigacione mape za buduće letove drona koji obavlja tretman iz vazduha i prepoznaju različite karakteristike biljaka i useva koje nisu vidljive golim okom. Rezultati se dobijaju i analiziraju odmah posle snimanja, a koriste se za određivanje stanja i zdravlja biljaka, rasta, kvaliteta i prinosa useva. U zavisnosti od analize, može se prepoznati prisustvo štetočina, nedostatak hranjivih sastojaka, bolesti i drugih problema u usevima.

Po hektaru više 360 kilograma pšenice 

Korišćenje dronova u poljoprivredi ima brojne prednosti. Kako objašnjavaju naši sagovornici, jedna od njih je da dronovi ne gaze useve, što dovodi do povećanja prinosa za šest odsto u odnosu na površine na kojima se koriste tradicionalne metode. Kada se ovo izračuna u kilogramima po hektaru i uporedi sa prosečnim prinosom pšenice i ječma iz 2022. godine, dolazimo do zaključka da se prinos može povećati za 360 kilograma po hektaru.

Tehničke provere_dizne i pumpe

To je velika ušteda za poljoprivrednike, jer jednaka je ceni uslužnog prskanja dronom po hektaru tokom cele vegetacije pšenice. Zato sve više poljoprivrednika koristi dronove za efikasnije i profitabilnije upravljanje usevima.

Najveća prednost prskanja useva dronom je preciznost tretiranja pojedinačnih biljaka ili delova useva, što omogućava optimalnu upotrebu sredstava za zaštitu bilja. Dronovi mogu leteti nisko što omogućava preciznije prskanje i racionalnu potrošnju sredstava.

Osim toga, upotreba dronova smanjuje rizik od oštećenja useva i omogućava pristup teško dostupnim područjima. Kada je zemljište vlažno, što pogoduje bolestima, traktori ne mogu da uđu u njive, a to je trenutna situacija u Čurugu.

Ova inovativna tehnologija omogućava precizno prskanje useva i efikasniju upotrebu resursa, čineći poljoprivredu održivijom i profitabilnijom.

S. Kuprešanin