banner-image

Robne rezerve kupuju 50.000 tona merkantilne pšenice

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava zainteresovane o kupovini do 50.000t merkantilne pšenice rod 2022. godine u cilju popune robnih rezervi.

Kvalitet merkantilne pšenice: da je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese maks. 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%, računato na suvu materiju.

Plaćanje je odmah po ispunjenju uslova iz Zakona o javnim nabavkama ( „ Sl Glasnik RS“ br. 91/2019) i dostavljanja dokumentacije i dokaza predviđenih Zakonom o javnim nabvkama, odnosno po isporuci robe, a najkasnije u roku od 45 dana od dana potvrde kupovine i dostavljanja računa sa prijemnom dokumentacijom od strane prodavca.

Paritet: uskladišteno u silos kod ovlašćenog skladištara Direkcije.

Kupovina merkantilne pšenice počinje 21.3.2023. i trajaće do popunjavanja tražene količine.

Za sve informacije zainteresovani treba da kontaktiraju brokere na telefone: 021/443-409, 021/445-413, 021/526-165, 021/443-473, 021/445-953.