banner-image

Selsem soja zauzela 30 odsto tržišta, sorte prilagođene našim njivama i uslovima

Deklarisano, odnosno sertifikovano seme predstavlja seme poznatog genetičkog porekla koje je proizvedeno pod kontrolisanim uslovima. Ono je ispitano, dorađeno i sertifikovano u skladu sa svim zakonskim propisima. U pitanju je seme visoke energije klijanja i ukupne klijavosti, apsolutno zdravstveno ispravno sa deklaracijom izdatom od akreditovane laboratorije, objašnjava dr Srđan Anđelović, rukovodilac selekcije Selsem soje u Delta agraru. 

dr Srđan Anđelović – rukovodilac selekcije, Selsem soja, Delta Agrar

Kada je Selsem seme u pitanju, dodatni benefit je i to što imamo u ponudi i seme koje je već inokulisano u postupku dorade, tako da se izbegava dodatna manipulacija tretmana inokulantom pre same setve, naglašava ovaj stručnjak.

  • Da li će biti dovoljno semena i kakvog je kvaliteta?

Delta agrar svake godine proizvodi seme na površini većoj od 2.000 hektara kod biranih proizvođača i u kontrolisanim uslovima tj. na površinama koje su pod sistemima za navodnjavanje. Zahvaljujući tome smo i ove godine obezbedili dovoljne količine kvalitetnog semena za domaće proizvođače, ali i za inostrana tržišta, koja u našoj prodaji čine sve veći deo. Selsem soja je svoj interni minimum procenta klijalog semena u proizvodnji podigla na 80-85 odsto, iako je zakonski minumum 75 odsto. Ponosni smo što čak ni u vanrednim okolnostima ne spuštamo limit ispod 80 odsto, jer duboko verujemo da je dobro nicanje semena osnovni preduslov za dobru proizvodnju.

  • Delta agrar ima svoj brend semena soje Selsem. Koliko sorti imate u ponudi ove godine, šta je to što Selsem izdvaja od ostalih konkurenata?

Selsem soja postoji još od 1973. godine, a od 2011. je deo Delta agrara. Razvijanje Selsem sorti se oduvek radilo sa ciljem stvaranja sorti soje sa najvišim prinosom i otpornošću, a danas Delta agrar ima ukupno 15 registrovanih sorti soje, od toga je devet sorti registrovano u EU, dve sorte su u postupku registracije za Hrvatsku i dve sorte u postupku registracije za rusko tržište. Naš doradni centar poštuje najviše standarde i ima najmoderniju opremu te pruža izuzetno kvalitetnu doradu čime dobijamo seme ujednačenog kvaliteta, koje se na tržištu plasira u evropskom pakovanju od 25 kilograma.

Delta Agrar ima ukupno 15 registrovanih sorti soje

Sve Selsem sorte su apsolutno prilagođene našim uslovima gajenja, jer su i nastale u tim uslovima, a sortiment je izuzetno adaptibilan u različitim uslovima gajenja. Sortiment karakteriše raznovrsnost te imamo sorte od najranijih grupa zrenja sorte ultrakratke vegetacije kao što je Maestral 000 do najkasnijih sorti kao što je Gorštak. Rani sortiment soje izuzetnog proizvodnog potencijala namenjen redovnoj setvi gde ostvaruje prinose preko četiri tone po hektaru ali i namenjen postrnoj setvi gde ostvaruje prinose oko tri tone po hektaru. Možemo reći da Selsem danas zaista znači stabilnost, prilagodljivost različitim uslovima gajenja i potencijal za visoki prinos i da ima svoju tradiciju kod naših proizvođača soje. U ponudi postoji i seme inokulisano Rizolom, čime proizvođači štede vreme i troškove proizvodnje.

  • Selsem je brend koji je prepoznatljiv u svetu. Na kojim tržištima ste prisutni i kakvi su rezultati?

Ponosni smo na permanentni rast izvoza Selsem semena soje u 12 zemalja od kojih su najznačajnije Italija, Rumunija, Hrvatska, Republika Srpska i Mađarska. Uporedo, intenzivno radimo na pozicioniranju našeg sortimenta u SAD, gde su rezultati ogleda soje pokazali da imamo adekvatan sortiment i za to tržište. Verujemo da će raspodela ukupne planirane prodaje biti ravnomerno raspodeljena između domaćeg tržišta, na kom Selsem ima oko 30 odsto učešća, i inostranog.

U Selsem ponudi su sorte svih grupa zrenja različite dužine vegetacije
  • Šta biste posavetovali poljoprivredne proizvođače, one koji već seju soju i one koji se dvoume?

Naša preporuka proizvođačima je kupovina isključivo sertifikovanog semena soje koje je proizvedeno u kontrolisanim uslovima proizvodnje, ispitano i deklarisano uz poštovanje takozvane sortne tehnologije. Odabir sortimenta u skladu sa svojim agroekološkim uslovima i svojim potrebama je ključan, a u Selsem ponudi mogu naći sorte svih grupa zrenja različite dužine vegetacije sa svojim proizvodnim karakteristikama. Preporučujemo da se setva obavi početkom aprila, odnosno kada kada je temperatura setvenog sloja na dubini četiri do pet centimetara od osam do deset stepeni, da se obrati pažnja da međuredno rastojanje bude 45 do 50 centimetara, jer višegodišnje iskustvo govori da je to optimalno međuredno rastojanje za proizvodnju soje. Ako prate ove savete, uradiće sve do njih da omoguće dobru proizvodu godinu koju im i želim!