banner-image

On-lajn prijava na konkurse Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu ne donosi dodatne bodove

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u proteklom periodu objavio je više konkursa. U pojedinim medijima pojavili su se netačni navodi da će se dodatno bodovati on-lajn prijavljivanje na konkurse koje se vrši putem naloga na sajtu Sekretarijata.

Pokrajinski sekretarijat tim povodom obaeštava sve zainteresovane da je elektronsko podnošenje prijava za poljoprivredna gazdinstva od ove godine samo mogućnost, ali ne i kriterijum i neće se posebno bodovati prilikom ocenjivanja pristiglih prijava.

Kriterijumi i bodovanje su utvrđeni u pravilnicima za svaki pojedinačni konkurs, i isti su objavljeni na sajtu Sekretarijata.