banner-image

U osam novih prirodnih mrestilišta zabranjen svaki vid ribolova

U cilju zaštite i očuvanja ribljeg fonda na vodama koje su u nadležnosti JVP „Vode Vojvodine“, urađen je monitoring ribljeg fonda kojim su utvrđena i definisana prirodna mrestilišta ribe.

Foto: JVP Vode Vovodine

U pitanju je osam prirodnih mrestilišta koja su uvrštena u desetogodišnji program upravljanja ribarskim područjem, a ovom odlukom, na tim lokalitetima, zabranjen je svaki vid ribolova. Nakon dobijene saglasnosti od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, mere zabrane stupile su na snagu.

Utvrđena mrestilišta su :

  1. Čortanovačka haglaod 1236 km do 1233 km,
  2. Dunavac u Novom Sadu(mrestilište za smuđa) na 1257,8 km,
  3. kanal Beočinske cementarena 1269 km + 700 m,
  4. Begečki švebod 1275 km do 1276 km,
  5. Susečki ritod 1280 km do 1282 km,
  6. Čelarevski dunavacZeče 1 i Zeče 2koji se prostiru levom obalom od 1287 km + 500m do 1289 km,
  7. Bager dunavac kod Bačke Palanke i
  8. Neštinski dunavac.

Na ovim lokalitetima postoje uslovi za prirodnu reprodukciju ribe, pa će se u narednom periodu preduzeti strožije mere zaštite ovih prirodnih plodišta. Organizovaće se pojačana čuvarska kontrola, ali i dežurstva za vreme mresta pojedinih vrsta riba, posebno u periodu od marta do kraja avgusta.

Zabrana privrednog ribolova ostaje na snazi na 19,5 kilometara šire gradske zone na području Grada Novog Sada, a od sada važe i na sektoru Čerevićki dunavac koji se nalazi na levoj obali Dunava od 1272 km do 1275,5 km