banner-image

Nitrozamini u hrani rizični po zdravlje, najviše ih ima u mesu

U procesu proizvodnje hrane često se koriste nitrati i nitriti kao dodaci hrani radi konzerviranja. Reakcijom nitrata sa sekundarnim aminima (koji nastaju degradacijom proteina iz same hrane) mogu nastati jedinjenja koji se nazivaju nitrozamini.

Nitrozamini su pronađeni u različitim vrstama namirnica kao što su suhomesnati proizvodi, prerađena riba, kakao, pivo i druga alkoholna pića. Najvažnija grupa namirnica koja sadrži nitrozamine su meso i proizvodi od mesa.

Nitrozamini takođe mogu biti prisutni u drugoj hrani uključujući prerađeno povrće, žitarice, mleko i mlečne proizvode, ili fermentisanu, kiselu i začinjenu hranu.

EFSA je izvršila procenu potencijalne štete koju nanose nitrozamini ljudima i životinjama i procenu izloženosti potrošača.

Izloženost potrošača nitrozaminima, jedinjenjima koja se mogu formirati u hrani tokom pripreme i obrade, rizična po njihovo zdravlje.

Deset nitrozamina koji se nalaze u hrani su kancerogeni (mogu izazvati rak) i genotoksični (mogu oštetiti DNK). Studije na glodarima ukazuju da nitrozamini dovode do tumora jetre, a slične posledice mogu izazvati i na ljudima.

Mišljenje EFSA će biti predstavljeno Evropskoj komisiji, koja će će doneti konačne odluke o daljim postupcima za smanjivanje navedenih rizika.

Izvor: FB stranica Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“