banner-image

U Šidu stradalo 500 pčelinjih društava

Tragično masovno trovanje pčela u Šidu ovih dana, prekinulo je duži period bez masovnih trovanja kada smo se ponadali da toga više neće biti, piše sajt Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS)

Prema dosadašnjim saznanjima u Šidu je stradalo više od 500 pčelinjih zajednica.

Uzeti su uzorci pčela, a pčelari su obavešteni da će fitosanitarni inspektor izaćina teren. Fitosanitarnog inspektora treba uputiti na svaku sumnju koja postoji o tretiranju neke parcele, kako bi adekvatno mogao da izvrši uzorkovanje biljnog materijala. Najbolje bi bilo da lokalno udruženje organizuje obilazak terena, ako to već nije učinjeno, da bi se zabeležila svaka sumnja.

SPOS poziva sve pčelare da ukoliko imaju saznanja da će neko tretirati uljanu repicu u cvetu odmah obaveste Odbor za zaštitu pčela (kontakt telefon 060/444-0-183 i to najbolje sms porukom ili porukom na Viber, ili putem mejla: [email protected]), kako bi inspekcija preventivno delovala na molbu Odbora za zaštitu pčela SPOS-a što je postala uspešna praksa, te je nekoliko masovnih trovanja već sprečeno u poslednjih par godina na taj način.

Takođe podsećaju na proceduru koju je potrebno ispoštovati prilikom sumnje na trovanje pčela, a podrazumeva da se nadležne inspekcije obaveste shodno proceduri koja se može naći na sajtu SPOS.