banner-image

Krkobabić: Kuće na poklon i mladima na na Kosovu i Metohiji

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić je za TV Hepi izjavio da su svi programi ovog Ministarstva – program finansijske podrške zadrugama, dodela sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, kupovina minibuseva za prevoz seoskog stanovništva, održavanje „Miholjskih susreta sela Srbije“, kao i najavljeni program podrške do 10.000 evra mladima za započinjanje sopstvenog biznisa na selu –  namenjeni za teritoriju čitave Srbije i da će biti realizovani i na Kosovu i Metohiji.

Krkobabić je najavio da će narednih nedelja posetiti naše ljude u selima Kosova i Metohije i na terenu, kroz razgovor sa njima, saznati i uveriti se kakva im je pomoć najpotrebnija.