banner-image

Navodnjavaće se 1.100 hektara duž Resave

Izgradnja sistema za navodnjavanje Resavska celina koja obuhvata područje duž toka Resave, nizvodno od naselja Subotica zaključno sa naseljem Lukovica u opštini Svilajnac počela je, a rok za završetak radova je dve godine. Ukupna površina koja je predviđena za navodnjavanje iznosi 1.100 hektara.

Ugovor o izvođenju radova zaključen je između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode, JVP Srbijavode i konzorcijuma Hidro-Tan i Vodoprivreda Požarevac. Stručni nadzor poveren je konzorcijumu SAFEGE doo Beograd i SUEZ Consulting (SAFEGE).

Projektno-tehničkom dokumentacijom definisan je koncept razvoja navodnjavanja koji počiva na kombinovanom korišćenju voda dva izvorišta: podzemnim vodama Resavskog aluvijona kojima je predviđeno navodnjavanje površine od oko 330 ha i usporenim površinskim vodama Resave kojima će se navodnjavati oko 700 ha.

Sistem za navodnjavanje Resavske celine sastoji se od tri podsistema, gde se svaki ponaosob snabdeva vodom iz svoje akumulacije preko posebne crpne stanice. Predviđena je izgradnja tri vrećaste brane koje bi omogućile akumulaciju vode za navodnjavanje, a sistemi su formirani tako da budu približnih površina, pri čemu se sa svakog pregradnog mesta zahvata približno ista količina vode. Projektom su predviđene riblje staze na pregradnim mestima, rešetke na ulazu u ulivni cevovod, kao i filteri koji bi štitili riblju mlađ.

Cilj projekta, kako navode iz opštine Svilajnac, je unapređenje sistema za navodnjavanje i povećanje otpornosti zemljišta na klimatske promene, radi povećanja prinosa useva, kao i povećanja održivosti kvaliteta poljoprivrednih proizvoda.

Izvor:eKapija