banner-image

Zaštita jabuke od štetočina i bolesti

Zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja: od završnih faza cvetanja do početnih faza razvoja ploda, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe PIS.

Foto: PIS

Na području Srbije u toku je let prve generacije jabukinog smotavca, a na većini regiona otpočeo je i proces polaganja jaja ove štetočine.

U zasadima jabuka sa velikim potencijalom jabukinog smotavca, proizvođačima se u ovom momentu preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije piriproksifen: Harpun, Harpun EW, Lascar, Prince, u koncentraciji 0,075-0,1%.

U zasadima se registruje prisustvo lisnih vaši. Ukoliko se pregledom zasada registruje prisustvo ovih štetočina, preporučuje se primena nekog od sledećih aficida: Closer 120 SC (sulfoksaflor) u količini 200-400 ml/ha ili Teppeki/Afinito (flonikamid) u količini 0,08-0,14 kg/ha.

Primena insekticida se preporučuje samo u zasadima gde su završene faze cvetanja!

Sa najavom višednevnih kišnih padavina postoji rizik od ostvarenja infekcije prouzrokovačem čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke. Imajući u vidu uslove u proizvodnji koji predstoje, veoma osetljivu fazu razvoja jabuka i visok nivo inokuluma pomenutog patogena u voćnjacima proizvođačima se preporučuje primena fungicida pred padavine. Takođe, u zasadima se registruje prisustvo simptoma pepelnice jabuke, i sada je veoma važno sprečiti dalji razvoj ovog patogena i ostvarenje sekundarnih infekcija.