banner-image
banner-image

Idite na izlete, ali zaštitite šume od požara

Sezona izleta u prirodu je u toku i tim povodom iz JP „Vojvodinašume“ apeluju na građane da upozorenja u vezi zaštite šuma od požara ne shvate olako, i da prilikom izleta u prirodi povedu računa kako ne bi izazvali požar.

Vatra se, kako podsećaj, može ložiti samo na obeleženim i obezbeđenim mestima!

Kada sa izleta pođete svojim kućama, obavezno vodom natopite ognjište jer se zaostali žar ispod pepela veoma lako putem vetra može preneti na suvi drvni materijal koji leži na zemlji. Uvek imajte u vidu da samo trenutak nepažnje može biti uzrok štete sa nesagledivim posledicama.

Takođe, ne treba zaboraviti da se za sobom pokupi prazna ambalaža od hrane, cigareta i pića jer je za razlaganje ovih materijala u prirodi potrebno i više stotina godina.

Čuvajte prirodu, jer na taj način obezbeđujete kvalitetnije uslove za svoj i život svoje dece.