banner-image

Novi Sad sa 1,5 miliona subvencioniše sertifikaciju proizvoda sa geografskim poreklom

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencija za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografsklog porekla  na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Ukupna sredstva za ovu namenu iznose 1.500.000 dinara.

Sredstva su namenjena za subvencionisanje dela troškova sertifikacie poljoprivrednih proizvoda sa oznakom geografskoh porekla čija će sertifikacija proizvodnje biti realizovana u 2023. godini. Sredstva će biti dodeljena ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda, do 100 odsto učešća, a po priloženom predračunu ovlašćene sertifikacione organizacije.

Pravo na podnošenje prijava imaju isključivo korisnici oznaka geografskoh porekla poljoprivrednih proizvoda sa teritorije Grada Novog Sada.

Rok za podnošenje prijava je 22. maj 2023. godine do 15 časova.

Formular prijave može se preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove u Gradskoj kući na Trgu slobode broj 1, u vremenu od 7.30 do 15.30 ili putem sajta www.novisad.rs