banner-image

Novi Sad najviše novca daje organskim proizvođačima i mladim poljoprivrednicima

Na štandu Grada Novog Sada na 90. međunarodnom poljoprivrednom sajmu svi zaintresoivani moći će da dobiju inforamcije vezane za aktivnosti Gradske uprave za privredu, a pre svega one koje se tiču poljoprivrede i podrške koju je Grad za to obezbedio.

Prema planu Gradske uprave za privredu za ovu godinu, Grad Novi Sad će u poljoprivredu uložiti 86.996.000 dinara, a novac će biti usmeren u nekoliko programa.

Najveći deo novca je Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu, Novi Sad opredelio za podršku razvoja organske i kontrolisane poljoprivredne proizvodnje i proizvoda s oznakom geografskog porekla, subvencije mladim poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima, kao i za podršku i jačanje udruženja iz oblasti poljoprivrede. Za te namene je planirano izdvajanje gotovo 70.000.000 dinara, odnosno 69.996.000 dinara.

Ostatak novca, a reč je o sredstvima u iznosu od 17.000.000 dinara, predviđena su Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.