banner-image
banner-image

Slabi epidemija ptičjeg gripa u svetu, galebovi najugroženiji

Broj slučajeva avijarne influence kod živine u Evropi se smanjuje, dok bolest i dalje pogađa galebove.
Broj slučajeva visokopatogenog ptičjeg gripa (HPAI) kod živine se smanjio u Evropi, ali galebovi su i dalje u velikoj meri pogođeni virusom. Rizik za humanu populaciju u Evropi i dalje je nizak. Ovo su zaključci poslednjeg izveštaja o avijarnoj influence Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC),i Evropske referentne laboratorije (EURL).
Epidemije živine su se ređe dešavale u martu i aprilu u poređenju sa prethodnim izveštajnim periodom (3. decembar 2022. do 1. marta 2023.) kao i u poređenju sa prolećem 2022. godine. Otkrivanje slučajeva ove bolesti kod divljih ptica u martu i aprilu je smanjeno u poređenju sa prethodnim periodom, ali je poraslo u poređenju sa prolećem 2022. Virus je pokazao znake dobre adaptacije na divlje ptice, i snažno je pogodio crnoglave galebove, povećavajući smrtnost ugroženih divljih vrsta kao što je sivi soko.
HPAI je nastavio da se širi u Americi i očekuje se da će u bliskoj budućnosti stići do Antarktika. Infekcije su po prvi put otkrivene kod šest novih vrsta sisara, uključujući morske sisare kao i kune. Dva slučaja su prijavljena kod mačaka u SAD i jedan slučaj kod psa u Kanadi. Kao meru predostrožnosti, EFSA preporučuje da kućni ljubimci ne dolaze u kontakt sa mrtvim ili bolesnim životinjama u područjima pogođenim HPAI.
Rizik za širu populaciju u Evropi i dalje ostaje nizak, i nizak do umeren za radnike i druge ljude u kontaktu sa potencijalno zaraženim obolelim i uginulim pticama i sisarima.
U istom periodu u Srbiji zabeležena pojava H5N1 avijarna influenca na dva lokalite u Novom Sadu kod rečnih galebova. Oba slučajeva su dijagnostikovani na Naučnom institutu z aveterinarstvo „Novi Sad“. Zaraza je nedavno odjavljena, a nisu zabeleženi slučajevi pojave kod drugih domaćih i divljih vrsta ptica.
Izvor: Naučni institut