banner-image

Grupacije profesionalnih pčelara će nadoknađivati štete od trovanja pčela, poplave pčelinjaka i nevremena

Na predlog predsednika Grupacije profesionalnih pčelara SPOS, Grupacija je donela odluku o nadoknadi štete od trovanja pčela, poplave pčelinjaka, kao i štete nanete olujnim nevremenom.

Grupacija je donela odluku da će u skladu sa mogućnostima njenih članova, pomoći svojim pridruženim i punopravnim članovima ukoliko pretrpe takvu štetu.

Sama odluka ne definiše visinu nadoknade štete, ali prvi put u Grupaciji stvara preduslove principa “Svi za jednog, jedan za sve“ .

Kada jednog dana zaživi Apisens, u SPOS-u očekuju da će sa osiguravajućim kućama moći da u novim okolnostima koje će tada biti prihvatljive za osiguravajuće kuće, stvoriti adekvatno osiguranje od ovakvih šteta, koje bi rešilo ove krucijalne probleme.

Grupacija profesionalnih pčelara SPOS-a poziva sve članove SPOS-a da joj se pridruže u skladu sa ličnim mogućnostima, što će vremenom olakšati njen rad i omogućiti značajnije odluke od interesa njenih punopravnih i pridruženih članova, kao i interesa celokupne organizacije SPOS i pogona Naš med.